Microsoft og HP: Millioner til FN

Microsoft, HP og Vivendi er blant de internasjonale IT-selskapene med forpliktende løfter til FN-arbeid for digital utvikling.

Verdens økonomiske forum (World Economic Forum) tok i sin tid initiativet til et "CEO Charter for Digital Development" som administreres av FN. Initiativet finansieres ved at IT-selskaper forplikter til å bidra med 20 prosent av sine årlige utbetalinger til veldedighet. Pengene går til å fremme fattige lands innbyggeres tilgang til telefoni og Internett-tjenester.

Microsofts bidrag i år anslås til å overkant av 40 millioner dollar, mens Hewlett-Packard forventes å gi rundt 10 millioner dollar. Begge har erfaringer fra Internett- og telefoni-prosjekter i fattige land; Microsoft i Polen, Sør-Afrika og Kosovo, HP i Senegal, Ghana, Sør-Afrika og Brasil.

FN er i ferd med å rekruttere flere IT-selskaper til prosjektet, og håper å komme opp i flere hundre millioner dollar og 150 bidragsytere innen utgangen av året.

Bidragsyterne oppmuntres til å se de veldedige bidragene i lys av framtidige forretningsmuligheter i mottakerlandene. Det skal altså ikke dreie seg om ren giverglede, men om sen anledning til å stifte bekjentskap med nye markeder. FN tror at økt tilstedeværelse fra IT-selskapenes side er et av mange vilkår for en gang å kunne overkomme det digitale skillet mellom fattig og rik.

Til toppen