Microsoft og Yahoo vil endre søkelandskapet

Inngår 10 års avtale om søketeknologi og annonsesalg.

Microsoft og Yahoo vil endre søkelandskapet
Bilde:

Yahoo og Microsoft har i dag, som ventet, kunngjort at de skal samarbeide om søk og annonsesalget knyttet til dette.

Avtalene strekker seg over ti år og innebærer i hovedsak at Yahoo skal benytte Microsoft søketeknologi, Bing, på selskapets nettsteder. Microsoft skal til gjengjeld få lisensiere Yahoos eksisterende søketeknologier og mulighet til å integrere disse med sine egne plattformer for websøk.

Yahoo skal på sin side eksklusivt stå for kontakten med begge to selskapenes største søke-annonserører.

- Denne avtalen kommer med mengder av verdi for Yahoo, våre brukere og for bransjen. Og jeg tror den etablerer grunnlaget for en ny æra med Internett-innovasjon og -utvikling, sier Carol Bartz, toppsjef i Yahoo, i en pressemelding.

- Brukere vil fortsatt oppleve søk som en vesentlig del av deres Yahoo-opplevelser og vil kunne glede seg over økt innovasjon, takket være den skalaen og ressursene som denne avtalen tilbyr. Annonsører vil også kunne dra nytte av størrelsen og få glede en enklere og mer effektiv jobb mot en enkelt plattform og et enkelt salgsteam for storkunder, sier Bartz.

Den selvbetjente annonseringen vil for begge selskapet ta i bruk Microsofts AdCenter-plattform.

Selskapene skriver i pressemeldingen at avtalen gjør at annonsører ikke lenger trenger å være avhengige av ett selskap som dominerer mer mer enn 70 prosent av alt søk. De mener da selvfølgelig Google.

- Gjennom denne avtalen med Yahoo vil vi skape mer innovasjon innen søk, mer verdi for annonsører og et virkelig valg for konsumentene i et marked som i dag domineres av ett enkelt selskap, sier Steve Ballmer, toppsjef i Microsoft, i pressemeldingen.

Han sier videre at suksess innen søk krever både innovasjon og skala, og at avtalen med Yahoo vil skaffe den størrelsen som er nødvendig for å kunne levere forbedringer innen relevans og brukbarhet.

- Denne avtalen gir oss skalaen og ressursene til å skape framtids søk, hevder Ballmer.

Selv om Bing vil være den eneste plattformen for algoritmisk søk og betalt søk for Yahoos nettsteder, vil Yahoo fortsatt bruke selskapets egen teknologi på andre forretningsområder. Yahoo vil også fortsatt ha full kontroll over brukeropplevelsen knyttet til søket, selv om den benytter Microsofts teknologi.

Microsoft skal blant annet kompensere Yahoo gjennom en avtale om deling av omsetningen som skyldes trafikk generert i Yahoos nettverk. Microsoft skal garantere Yahoos omsetning per søk i hvert land i de første 18 månedene etter implementeringen i hvert av landene.

Selskapene regner med at hele jobben med å implementere løsningene vil kunne gjøres innen 24 timer etter en eventuell godkjennelse av reguleringsmyndighetene. Selskapene håper en slik godkjenning vil være på plass innen begynnelsen av 2010.

Basert på dagens omsetningsnivåer og driftsutgifter, regner Yahoo med å øke driftsinntektene med en halv milliard dollar årlig, samt en besparelse på omtrent 200 millioner dollar i kapitalomkostningene. Selskapet har også beregnet at avtalen vil øke det årlige overskuddet før skatt med omtrent 275 millioner dollar.

Avtalen innebærer ikke samarbeid på andre områder der selskapet konkurrerer i dag, slik som e-post, lynmeldinger eller grafikkbaserte annonser. Det loves dessuten av utvekslingen av data mellom selskapene skal holdes på et minimum for å ta vare på brukernes personvern.

Microsoft og Yahoo har opprettet et eget nettsted som de tilbyr informasjon om hva avtalen innebærer for ulike grupper.

    Les også: