Microsoft på defensiven overfor EU

Det sentrale momentet i EU-kommisjonens krav til Microsoft, er at konkurrentene må få bedre informasjon om systemvaren. I 1984 måtte IBM gi etter i en tilsvarende sak.

Wall Street Journal har lest videre i EU-kommisjonens interne anklageskrift mot Microsoft, som det fikk tak i tidligere denne uken, og innhentet kommentarer fra forretningsadvokater og EU-jurister i Brussel.

Det går fram av dette at EU-kommisjonens viktigste anklage mot Microsoft gjelder Microsofts tilbakeholdenhet i å dele informasjon om Windows' interne virkemåte med sine konkurrenter. Krav om deling av såkalt grensesnittinformasjon har vært en gjenganger i andre saker kommisjonen har kjørt mot selskaper med dominerende markedsposisjoner, både innen IT og i andre bransjer.

I 1984, etter fire års motstand, krøp ingen ringere enn IBM til korset og gikk med på kommisjonens krav om økt tilgjengelighet av grensesnittinformasjon om selskapets stormaskinsystemer.

I 1994, etter tre års strid, måtte pakke- og kartongprodusenten Tetra Pak gå med på å dele informasjon om sine pakkemaskiner med konkurrerende kartongprodusenter. Ved å holde tilbake informasjon om pakkemaskinenes krav til kartong, prøvde Tetra Pak å hindre konkurrerende kartongprodusenter fra å selge til anlegg som brukte Tetra Paks pakkemaskiner.

I anklageskriftet mot Microsoft viser EU-kommisjonen til Tetra Pak-presedensen ved flere anledninger. Det er en klar parallell mellom pakkemaskiner og kartong, og operativsystemer og annen programvare som må forholde seg til Microsofts operativsystemer, mener kommisjonen.


Kommisjonen peker også på det inkonsekvente i at Microsoft holder tilbake grensesnittinformasjon, samtidig som det mener at tilsvarende praksis fra konkurrenter er ulovlig. Kommisjonen har fått med seg Microsofts klage til USAs konkurransemyndigheter om at AOL holdt tilbake så mye informasjon om hvordan deres meldingstjeneste fungerer, at det lot seg ikke gjøre for Microsoft å lage en meldingsklient som kunne brukes mot AOLs tjeneste.

Motvilje mot å dele grensesnittinformasjon betraktes som mer grunnleggende enn det å bunte operativsystem og applikasjon i én pakke. Selv om man tvinger Microsoft til å avstå fra å bunte, får man ikke sunne konkurranseforhold med mindre Microsoft tilbyr konkurrentene samme grensesnittinformasjon om operativsystemene som til sine egne utviklere.

Dette poenget ligger også i straffetiltakene som Microsoft risikerer i USA, uavhengig av om selskapet deles i en applikasjonsdel og en systemvaredel.

Striden mellom EU-kommisjonen og IBM ble løst ved at IBM gikk med på å lisensiere visse typer grensesnittinformasjon til konkurrentene mot et engangsbeløp. Det antas at en tilsvarende løsning kan påtvinges Microsoft, i tillegg til for eksempel et forbud mot å bunte Windows Media Player og Windows XP.

Microsoft nektet å kommentere anklagene til EU-kommisjonen, skriver Wall Street Journal.

Til toppen