Microsoft planlegger norsk finanstjeneste

Microsoft brer nå ut sine amerikanske Internett-tjenester til Asia, Europa og etter hvert Norge.

I takt med tiden og deres .net-omlegging legger Microsoft stadig mer vekt på sine internett-tjenester på bekostning av etablerte programpakker. Selskapets Money-program for personlig regnskap flyttes etter hvert over på Internett i tjenesten Moneycentral.

Hittil har Moneycentral vært en amerikansk tjeneste, men i morgen lanseres versjoner for England, Frankrike, Tyskland og Japan, skriver nyhetstjenesten Bloomberg. Tjenesten gir hjelp til aksjehandel, sparing, bankbruk og låneråd.

- Moneycentral vil dukke opp også i norsk drakt, men det ligger et godt stykke frem i tid, forteller Ole Tom Seierstad, Internettjeneste-ansvarlig hos Microsoft Norge.

- Det vil også dukke opp norske versjoner av andre amerikanske tjenester som Carpoint. Vi oversetter stadig mer av Microsoft Network. Nå har søkefunksjonene fått norsk språkdrakt, og vi jobber med Hotmail og kalender, forteller han.

Til toppen