Microsoft planlegger spillsensur

Neste oppgradering av Windows 98 vil inneholde et sensursystem som lar foreldre bremse barns tilgang på spill med blod, stygt språk og pupper.

Neste oppgradering av Windows 98 vil inneholde et sensursystem som lar foreldre bremse barns tilgang på spill med blod, stygt språk og pupper.

Windows Game Manager heter det nye sensursystemet som skal lanseres sammen med neste oppgradering av Windows 98. Tilpasser leverandørene sine spill til systemet, skal foreldre kunne regulere mengden av vold og sex podene får opp på pc-skjermen, skriver Associated Press.

Databransjen og spesielt Microsoft med sin ledende rolle er under et stort press fra forskjellige politiske miljøer i USA om å få innført et sensursystem for de stadig mer detaljerte spillene. Dette presset har økt betydelig etter flere skyteepisoder på amerikanske skoler der de skyldige skal ha vært ivrige brukere av spill som Doom og Quake.

Meningen er at spilleverandører skal legge inn vold og sexkoder i sine spill som kan leses av Windows Game Manager. Foreldre vil også kunne sperre alt utenom programmer de spesifikt tillater. - Systemet skal minne om det som ligger i Internet Explorer, forteller Kevin Bachus, produktsjef i Microsofts multimediagruppe til Associated Press.

I dag er aldersgrenser bare trykket på spillpakkene og det er opp til den enkelte butikk å regulere salget. Her i Norge har flere politikere utrykt et ønske om en regulering av dataspill, uten at det foreløpig har munnet ut i noe konkret system.

- Forslaget er ikke ferdig, men baserer seg at butikkene vil måtte følge et alderskoding-system når de selger spill til barn og ungdom, forteller Berit Griebnow, informasjonssjef i Kulturdepartementet, til digi.no.

Hun innrømmer at et slikt system har store hull, blant annet når eldre kjøper spill for yngre og muligheten for å laste ned spill over internett. Griebnow synes derfor Microsoft-systemet høres ut som en bedre løsning dersom den blir tatt i bruk.

Men Microsoft innrømmer at også deres system vil ha huller. Windows 98 er ikke et sikkert operativsystem og vil kunne hackes, innrømmer selskapet, men mener systemet vil stoppe de fleste barn og ungdommer. Dessuten er Microsoft avhengig av at spilleverandørene legger inn koder som forteller Windows hva spillene deres inneholder.

Til toppen