Microsoft-saken: Krangel om ankeprosedyre

Microsoft vil la en ankeinstans behandle deler av kjennelsen, mens myndighetene vil at hele saken skal over til høyesterett så fort som mulig.

Kjennelsen i Microsoft-saken pålegger selskapet to typer straff. For det første skal selskapet deles i to. For det andre skal Microsoft underkastes spesielle regler for å sikre at det ikke fortsetter å gjøre ulovlig bruk av sitt lovlig oppnådde monopol innen operativsystemer til å utvide sin andel av andre markeder.

Begge typer straff kan ankes. Oppdelingen kan ikke iverksettes før en eventuell anke er behandlet. Microsoft har 60 dagers frist etter kjennelsen til å levere en anke mot oppdelingen. De spesielle reglene skal iverksettes innen 90 dager etter kjennelsen. Microsoft leverte fredag ettermiddag en begrenset anke der selskapet ber om at de spesielle reglene ikke iverksettes innen 90 dager, men utsettes. Microsoft ønsker å anke reglene, og ber om at anken må være ferdigbehandlet før en eventuell iverksettelse av reglene.

Poenget for Microsoft er å få reglene vurdert av en ankeinstans som tidligere har støttet selskapet mot andre kjennelser fra dommer Thomas Penfield Jackson. Dommeren ønsker derimot å holde ankeinstansen utenfor prosedyren, og tilrettelegger et løp der anken over oppdelingen kan gå rett til USAs høyesterett. Myndighetene har signalisert at de vil støtte en slik prosedyre.

Mandag kom justisdepartementet med et utfyllende svar mot utspillet fra Microsoft. Departementet ønsker at dommeren avstår fra å behandle Microsofts forespørsel om å utsette iverksettelsen av de spesielle reglene. I stedet for å tillate utspill fra Microsoft som kan forkludre tidsplanen, foreslår departementet en prosedyre der Microsoft må levere en helhetlig anke over både regler og oppdeling innen onsdag, slik at det kan avgjøres innen ti dager hvorvidt høyesterett kan behandle hele saken under ett, og at ankeinstansen (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit) holdes helt utenfor.

Les mer om bakgrunnen for denne krangelen om ankeprosedyren:


USAs justisdepartement åpner for Microsoft-forlik...
Dette er Microsoft-dommen
Microsofts anke blir en ny krigserklæring
Dommeren: - Microsoft må splittes i to
Steve Ballmer: - Integrerte tilbud er typisk for bransjen
Gates gir valgstøtte til både Gore og Bush
Myndighetene avviste Microsofts "smutthull"

Til toppen