Microsoft-saken: Til høyesterett neste høst?

I USA kan dommeren i en antitrustsak avverge behandling i en ankeinstans og sende den direkte til høyesterett, forutsatt at det dreier seg om noe av "allmenn offentlig betydning i rettsforvaltningen".

I USA kan dommeren i en antitrustsak avverge behandling i en ankeinstans og sende den direkte til høyesterett, forutsatt at det dreier seg om noe av "allmenn offentlig betydning i rettsforvaltningen".

Jusprofessor Eleanor Fox ved New York University sier til Reuters at lovbestemmelsen er lite kjent, men absolutt anvendbar i saken mot Microsoft.

Saken som nå føres for dommer Thomas Penfield Jackson i USAs hovedstad, trekker i langdrag. Etter dagens tempo vil den umulig kunne avsluttes innen årsskiftet. Kommer Jackson fram til at Microsoft har brutt loven, kan det ta ytterligere flere måneder for å bestemme hva slags tiltak bør settes i verk. Dersom dette så skal opp på ny for en ankeinstans, vil ikke høyesterett få saken før langt ut i år 2000.

- Poenget med å sende saken direkte til høyesterett er at markedet forandrer seg svært raskt innen høyteknologi, og en rettsavgjørelse er bare meningsfull dersom den kan settes i verk raskt.

Begge partene har anledning til å be dommeren om å sende saken direkte til høyesterett. Myndighetene kan være spesielt motivert til å gjøre det, siden Microsoft har fått medhold i to av dommer Jacksons tidligere avgjørelser i saken.

Jackson har tidligere gjort det klart at han ikke vil ha noen gjentakelse av en tilsvarende sak mot IBM, som rant ut i sanden etter ti år fordi markedssituasjonen hadde endret seg så mye at selve saken mistet enhver mening.

Til toppen