Microsoft trakk hele budet på Yahoo

Steve Ballmer høynet budet med fem milliarder dollar, men Jerry Yang sa blankt nei.

Microsoft trakk hele budet på Yahoo

Steve Ballmer høynet budet med fem milliarder dollar, men Jerry Yang sa blankt nei.

Etter flere forhandlingsrunder i forrige uke, der også representanter for partenes finanspartnere deltok, ble det lørdag klart at det ikke blir noe av at Microsoft overtar Yahoo.

    Les også:

Ifølge New York Times og Wall Street Journal ble det lørdag morgen stillehavstid holdt et møte på flyplassen i Seattle mellom toppene i begge selskapene, nærmere bestemt Steve Ballmer og Kevin Johnsen fra Microsoft, og Jerry Yang og David Filo fra Yahoo. (Johnsen leder avdelingen «Platforms and Services Division» i Microsoft, mens Filo er medgründer i Yahoo, sammen med Yang.)

Da hadde Microsoft økt sitt bud med rundt 5 milliarder dollar, til tilsvarende 33 dollar per Yahoo-aksje, og flere tunge aksjonærer i Yahoo hadde signalisert at de kunne være villige til å godta et bud ned mot 34 til 35 dollar per aksje.

Microsofts opprinnelige bud ble de siste ukene verdsatt til 29,40 dollar per aksje. Økningen til 33 dollar per aksje innebar å verdsette hele Yahoo til 47,5 milliarder dollar.

På møtet med Ballmer og Johnsen sa Yang og Filo at de ville godta et bud på 37 dollar per aksje. De fire skal ha diskutert pris og strategi en stund, før Yang og Filo dro tilbake til Yahoos hovedkvarter i California. Yang og Filo skal da ha vært rimelig sikre på at Microsoft ville komme dem i møte, ifølge ikke-oppgitte kilder.

Ballmer og Yang snakket sammen over telefonen noen timer seinere. Da gjorde Ballmer det klart at Microsoft hadde bestemt seg for å gi opp ethvert forsøk på å kjøpe Yahoo.

Klokken 16 stillehavstid (altså kl 01 søndag morgen norsk tid) sendte Ballmer et brev til Yang der han offisielt trekker Microsofts bud.

I brevet skriver Ballmer at Microsoft fortsatt er overbevist om at et kjøp hadde vært fordelaktig for begge selskapene og for markedet som helhet.

– Vårt mål med å søke å forene oss med Yahoo var å tilby markedet større valgmuligheter og fornyelse, og skape reelle verdier for begge parters aksjonærer og ansatte, heter det i brevet.

Det står videre:

– Yahoo har ikke beveget seg i retning av å godta vårt tilbud, trass i våre beste anstrengelser og trass i at vi høynet budet med rundt 5 milliarder dollar. Etter nøye overveielse tror vi kravet til Yahoo ikke vil gi oss noen økonomisk gevinst. Det er følgelig i samsvar med interessene til Microsofts aksjonærer, ansatte og andre interessenter at vi trekker vårt tilbud.

Ballmer avslutter brevet med å understreke at når budet er trukket, vil Microsoft også avstå fra ethvert forsøk på å kjempe fram et nytt styre i Yahoo.

– Jeg tror fortsatt at vårt bud utgjør det eneste av Yahoos alternativer som ivaretar verdiene til aksjonærene deres.

Noen timer seinere offentliggjorde styreformann Roy Bostock i Yahoo en erklæring der han slår fast at budet fra Microsoft er for lavt i forhold til det Yahoo egentlig er verdt.

I en uttalelse fra Jerry Yang heter det at når Microsoft har trukket sitt bud, som Yahoo aldri har bedt om, «vil vi være i stand til å fokusere all vår energi på å gjennomføre den viktigste overgangen i vår historie slik at vi kan maksimere vårt potensial til fordel for våre aksjonærer, ansatte, partnere og brukere.»

Yang presiserer ikke nærmere hva den «viktigste overgangen» består i. Siden Microsoft fremmet sitt bud i januar, har Yahoo hatt samtaler med AOL (Time Warner), Google og News Corp der ulike løsninger har vært skissert og som ikke utelukker hverandre. Samtidig har Yahoo gjort oppkjøp som gjenspeiler styreformannens påstander om at Yahoo har et strategisk fokus på å øke både omsetning og lønnsomhet, og investerer med tanke på å revolusjonere nettannonsering og ta igjen konkurrentene [Google] innen søk.

Yahoos tall for mars-kvartalet ble betraktet som gode, men ikke gode nok for å presse Microsoft til å høyne budet vesentlig. Aksjekursen fredag ettermiddag var 28,67 dollar: Sluttbudet fra Microsoft var med andre ord 15 prosent over Yahoos markedsverdi.

Det ble før helgen antatt at Yahoo-aksjen ville falle til et sted mellom 20 og 25 dollar dersom Microsoft trakk sitt bud.

Tidligere AOL-sjef Jonathan Miller sier til New York Times at Microsofts hensikt med å trekke budet kan i virkeligheten være et taktisk trekk for å tvinge Yahoo tilbake til forhandlingsbordet. Tidligere i år lyktes det Oracle gjennom et tilsvarende utspill å presse BEA til å godta et oppkjøp (se artikkelen BEA lot seg til slutt kjøpe av Oracle).

    Les også:

Til toppen