Microsoft-vegring ergrer Linux-folket

Det store forliket krever at Microsoft åpner for større innsyn i Windows. Linux-folket klager over vedvarende hemmelighetskremmeri.

Det saken gjelder, er innsyn i det som med en sekkebetegnelse kalles "kommunikasjonsprotokollene mot Windows", det vil si det utviklere for andre operativsystemer må vite om Windows for at deres programmer skal virke like bra mot Windows som Microsofts egne. Det store forliket mellom Microsoft og USAs justisdepartementet krever at Microsoft gir innsyn i disse protokollene.

Ifølge Associated Press kreves det en omstendelig prosedyre før Linux-utviklere og andre som arbeider på konkurrerende plattformer får dette innsynet. Selskapene som ønsker det, må registrere seg som Passport-brukere, og så fylle ut og underskrive to skjemaer. Det ene av disse skjemaene forplikter underskriveren til å holde all videre informasjon for seg selv. Når dette er gjort, får man lese lisens- og betalingsbetingelsene som Microsoft setter for å gi innsyn i protokollene.

Forliket åpner for at Microsoft kan ta seg betalt av dem som anvender protokollene i sine programmer. Dette er et av Linux-folkets ankepunkter mot selve avtalen, siden kode som anvender protokollene da ikke kan distribueres videre under åpen kildekodelisensen GPL ("general public license").

Grunnen til at man mener Microsoft bryter med forliksbetingelsene, er registreringen og taushetsplikten som pålegges for å få kjennskap til lisens- og betalingsbetingelsene. Sjefsjurist Mark Webbink i Red Hat sier til AP at siden Microsoft er pålagt å gjøre protokollene tilgjengelige for alle mot en betalt lisensavtale, kan ikke selskapet hemmeligholde betingelsene i denne avtalen.

Forliket krever at protokollene må distribueres på "rimelige og ikke-diskriminerende vilkår".

En talsperson for Microsoft avviser at det skulle være problemer med distribusjonsmetoden, og mener det er helt vanlig i programvarebransjen å pålegge hverandre taushetsplikt.

En talsperson for justisdepartementets antitrustavdeling sier man er klar over klagene og vil se nøye på dem.

Det er ennå ikke klart når monopolsakens dommer vil kunngjøre sin kjennelse om hvorvidt forliket kan godkjennes eller ikke, og om det utvidede søksmålet som ble lansert av delstatene som ikke ville være med på forliket.

Til toppen