Microsoft vil melke Windows-brukere

Med narkolangere som forbilde, revurderer Microsoft sin pris-strategi. Nå er det så mange som er avhengig av Windows at selskapet mener at de kan avgiftsbelegge bruken.

I et internt Microsoft-skriv foreslås det at selskapet i fremtiden skal ta seg betalt, ikke bare for salget av Windows, men også for bruken. Dokumentet ble offentliggjort torsdag i forbindelse med de amerikanske myndighetenes sak mot selskapet.

I det interne dokumentet, som ble offentliggjort i forbindelse med den pågående rettssaken mot Microsoft, foreslår selskapets senior visepresident for salg til PC-leverandører, Joachim Kepin, at PC-brukerne skal betale et årlig beløp for å bruke Windows. I dag betaler brukerne kun en enkel sum for operativsystemet, gjerne i forbindelse med kjøp av en PC. Dokumentet er forøvrig fra desember i fjor.

Det vil likevel ikke være mulig for Microsoft å kreve inn denne årlige avgiften før i år 2001, fordi selskapet først må etablere en betydelig infrastruktur for å kunne samle inn pengene.

En talsmann for Microsoft sier likevel til Reuters at dette ikke er snakk om en lisensieringsplan som er nær forestående, men heller lufting av en idé.

Til toppen