Microsoft vurderer abonnement for Windows

For å verne Windows fra det prisfallet som preger resten av bransjen, vurderer Microsoft en ordning der Windows-lisensen må fornyes og forskuddsbetales hvert år.

Den interne diskusjonen om dette kom fram i forbindelse med dokumenter offentliggjort under rettssaken som USAs myndigheter har anlagt mot Microsoft. Det har tidligere vært kjent at Microsoft syslet med en utleieordning for programvare, men de fleste har assosiert dette med applikasjoner som Office, ikke med selve operativsystemet.

Dokumentet som foreslår en mulig abonnementsordning for Windows, er en tre sider lang e-post-melding fra desember i fjor, forfattet av senior visepresident Joachim Kempin i Microsofts OEM-avdeling (den som har med forholdet til maskinleverandører å gjøre), og adressert til toppsjef Bill Gates.

Kempin tar utgangspunkt i prisen på Windows, det vil si den prisen som PC-leverandører må betale for Windows, og som siden bakes inn i det forbrukeren må betale for hele pakken: "Mens vi har økt våre priser de siste ti årene, har andre komponentpriser falt og fortsetter å falle."

Følgen er at Windows utgjør en stadig større andel av det PC-en koster. Kempin peker på at hvis PC-prisen faller mot 500 dollar (i noen amerikanske utsalg kan du allerede få komplette PC-er til 600 dollar) "vil vår royalty utgjøre så mye som 10 prosent av prisen på hele systemet."

Kempin understreker samtidig at det overhodet ikke er aktuelt med tiltak som kan føre til at Microsoft tjener mindre for hvert eksemplar av Windows som er i bruk.

Da blir problemet, ifølge Kempin, å opprettholde prisnivået uten å friste PC-leverandørene til å rotte seg sammen om å tilby et rimeligere system. Han anslår Compaqs innbetaling til Microsoft i 1998 til 750 millioner dollar, og frykter at Compaq i samarbeid med andre leverandører kunne betrakte et prosjekt for et rimeligere alternativ til Windows som en lønnsom investering.

Hvis Compaq og de andre skal kunne redusere sine overføringer til Windows uten å bytte ut Windows med noe annet, må Microsoft finne en alternativ melkeku - kjære forbruker. Kempin er såvidt innom tanken at man kunne kreve større royalty - for samme programvare! - for kraftige prosessorer enn for de svake, men synes å forkaste av hensyn til Intel. En annen mulighet Kempin tenker seg, er å dele Windows opp i komponenter, slik at de rimeligste PC-ene ikke får deler av systemet.

Kempin tar ikke opp den umiddelbare motforestillingen mot dette siste forslaget: Hvis Windows er så enhetlig at man ikke engang kan skille ut en nettleser uten å ødelegge operativsystemet fullstendig, er det da i det hele tatt mulig å forestille seg en modell med Windows 1 for de svake og Windows Plus for de sterke?

Det synes derfor ingen vei utenom en årsavgift for Windows, hvis man skal følge Kempins logikk.

Nyere uttalelser fra Microsoft peker på at dette er en intern diskusjon, og at en eventuell utleieordning ikke kan komme på tale før etter 2001.

Som et apropos egnet til virkelig å få antitrustsaken i høygear, kastet Kempin fram tanken at Intel kunne elimineres som kilde til bekymring ved at Microsoft overtok brikkeprodusenter som AMD og National Semiconductor. Det skal bli interessant å se hva slags bølger dette vil skape i retten denne uka.

Til toppen