Microsofts gullalder kan være over

Omsetningen står stille, og overskuddet faller. Gulltiden ser ut til å være over.

Microsofts gullalder kan være over
Bilde:

Microsoft la i går fram sine tall for kvartalet fram til 31. mars, regnskapsårets tredje. Dette er høydepunktene:

  • Omsetningen står praktisk talt stille, sammenliknet med samme kvartal i fjor, med en økning på 0,4 prosent til 14,5 milliarder dollar.
  • Driftsresultatet er redusert med 33,1 prosent, til 4,4 milliarder dollar.
  • Resultatet etter skatt er redusert med 10,9 prosent, til 4,4 milliarder dollar.

Både driftsresultat og resultat etter skatt er belastet med en avsetning på 1,42 milliarder dollar for å dekke bøter til EU. Grunnen til at resultatet etter skatt er mindre preget av denne avsetningen, er at en skatterevisjon har redusert skattebelastningen i kvartalet.

Stillestående omsetning og resultatfall står i skarp kontrast til den tosifrede veksten som tradisjonelt preger Microsoft, også de tre siste kvartalene.

    Les også:

Avdelingsregnskapet er egnet til å bekymre toppsjef Steve Ballmer og gründer Bill Gates.

Ballmer har organisert selskapet i fem avdelinger: Client omfatter Windows-klienten og annen basisvare for PC-er og mobiltelefoner; Server and Tools omfatter Windows-server, annen systemvare og utviklerverktøy; Online Services er Internett-satsningen; Business er kontorpakken Office med tilliggende applikasjoner; Entertainment and Devices er spillmaskinen Xbox, spill og liknende.

Oversikten over omsetning per avdeling viser hvordan omsetningen svikter for de tradisjonelle melkekuene: Windows-klienten – i dag Vista – er ned 23,7 prosent, mens Office faller 1,7 prosent. Driftsresultatet til disse avdelingene faller enda kraftigere enn omsetningen.

Lyspunktet i regnskapet for første kvartal er først og fremst servere og utviklingsverktøy, der omsetningen øker med 18,4 prosent og driftsresultatet med 19,9 prosent.

Et annet lyspunkt er at underholdningsavdelingen går i pluss for første gang: Omsetningen økte med 68,4 prosent til 1,57 milliarder dollar, og underskuddet på 324 millioner dollar er vendt til et overskudd på 89 millioner dollar.

Tallene for nettjenester gjenspeiler hvor nødvendig det er for Microsoft å gjøre noe drastisk, for eksempel å realisere kjøpet av Yahoo: Omsetningen økte med nesten 40 prosent, men nivået, 843 millioner dollar, må fortsatt betegnes som forholdsvis beskjedent, og driftsunderskuddet økte med 33,3 prosent til 228 millioner dollar.

Per avdeling ser regnskapet slik ut:

Lørdag er fristen Microsoft har gitt Yahoo for å svare på oppkjøpsbudet på 44,1 milliarder dollar. Yahoo la fram sitt kvartalsregnskap tidligere denne uken: Det ble oppfattet som godt, men ikke godt nok til å få Microsoft til å høyne budet. Microsoft-ledelsens beskrivelse av oppkjøpsprosessen i samtaler med analytiker etter kvartalspresentasjonen var egnet til å gi det inntrykk at det er en klar mulighet for at det ikke blir noe av oppkjøpet, heter det i en kommentar i Wall Street Journal.

Microsofts «guidance» ble oppfattet som ganske forsiktig, og kombinasjonen av skuffende tall og forsiktig prognose bidro til at aksjekursen falt da tallene ble kjent. Microsoft startet dagen med en kurs på 31,45 dollar. Under den vanlige handelen økte kursen til 31,80 dollar. Da tallene kom, falt kursen til 30,26 dollar.

Forventet omsetning i inneværende kvartal er mellom 15,5 milliarder dollar og 15,8 milliarder. Forventet driftsresultat er mellom 5,8 milliarder dollar og 6,2 milliarder.

For neste regnskapsår, det vil si fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009, venter Microsoft en omsetning mellom 66,9 milliarder dollar og 68,0 milliarder, og et driftsresultat mellom 26,7 milliarder dollar og 27,4 milliarder.

Dette innebærer at Microsoft tror årsomsetningen vil øke med 12 prosent fra regnskapsåret 2007/2008 til 2008/2009, fra 60,2 milliarder dollar til 67,4 milliarder, mens driftsresultatet øker med i underkant av 19 prosent fra 22,8 milliarder dollar til over 27 milliarder dollar.

I året 2006/2007 omsatte Microsoft for 51,1 milliarder dollar og fikk et driftsresultat på 18,5 milliarder dollar. Prognosen for fjerde kvartal i regnskapsåret 2007/2008 innebærer med andre ord en forventning om at omsetningen i 2007/2008 blir nærmere 18 prosent høyere enn i 2006/2007, mens driftsresultatet øker med 23 prosent.

Når prognosen for 2008/2009 innebærer omsetningsvekst på 12 prosent og at driftsresultatet bedres med 19 prosent, er det derfor klart at Microsoft venter en varig oppbremsning fra tidligere år.

Les mer om: