Microsofts overvåkningskomité tar form

Microsoft og motparten har nominert hvert sitt medlem til tremannskomitéen som skal overvåke overholdelsen av forliket i monopolsaken.

Kjennelsen til dommer Colleen Kollar-Kotelly 1. november påla partene å utnevne hver sin representant. Disse skal så bli enige om det tredje og siste medlemmet, som deretter skal godkjennes av dommeren.

Kjennelsen åpnet for at Microsoft kunne utnevne en tidligere ansatt som sin representant, forutsatt at ansettelsesforholdet opphørte for minst et år siden.

Les også:

Begge de utnevnte er kjente IT-eksperter.


Microsoft utnevnte Franklin Fite som ledet utviklingen av Windows CE fra 1992 til april 2000. Han hoppet av for å være teknologisjef i nystartede Nimble Technology som driver med webtjenester og applikasjonsintegrering. Fite har mastergrad i informatikk fra Stanford University.

Motparten, USAs justisdepartement og ni delstater, utnevnte Harry Saal, kjent som gründer og mangeårig toppsjef i Network General, i dag kjent som Network Associates. Saal fyller hverdagene sine med styreverv og universitetsundervisning. Han har doktorgrad i fysikk fra Columbia University.

Til toppen