Milliardinvestering i ny satellitt

Telenor har vedtatt å investere inntil 1,2 milliarder kroner i en ny satellitt.

Telenor har vedtatt å investere inntil 1,2 milliarder kroner i en ny satellitt.

Satsingen er av stor betydning for hele den norske romindustrien. Norge regnes som det land i Europa som har størst samfunnsnytte av romvirksomheten.

Fredag samlet Telenor Broadcast representanter fra romindustrien og regjeringen på Nittedal Jordstasjon for å orientere om den framtidige satellitt-investeringen. Blant gjestene var moderniseringsminister Morten Meyer, administrerende direktør Rolf Skaar i Norsk Romsenter, Magne Osmundsen som er president i Norsk Industriforum for romvirksomhet (NIFRO), og ledere fra landets to største romindustribedrifter Nera SatCom og Telenor Satellite Broadcasting. Nittedal Jordstasjon er Telenors hovedbase for satellittkringkasting og nettverktjenester.

”Vår beslutning om å investere i en ny satellitt er et viktig bidrag for å opprettholde og utvikle teknologimiljøet i Norge. Prosjektet vil involvere hundrevis av personer og ha store ringvirkninger for IKT-industrien. Satellittens levetid er 15 år, så dette er en langsiktig satsing,” sier viseadministrerende direktør Erik Nord i Telenor Broadcast.

Den nye satellitten skal være klar i 2008 og er planlagt å dekke både Norden, Europa og Midtøsten. Nye TV-kanaler, bredbånd via satellitt og høykvalitets-TV (HDTV) er blant de tjenestene som i dag skaper den økte etterspørselen etter satellittkapasitet. Telenor-eide Canal Digital er en viktig kunde hos Telenor Satellite Broadcasting. Satellittvirksomheten har vært viktig for oppbyggingen av Canal Digital.

”Med Telenors satellitteknologi og tjenestekunnskaper samt Nera SatComs nyutviklede og komplette produktportefølje, stiller Norge sterkt i et tøft marked,” sier viseadministrerende direktør Terje Vartdal Johansen i Nera SatCom.

Til toppen