Milliardoverskudd i Apple

Apple Computer overgikk forventningene i markedet med et overskudd på over 1,1 milliarder kroner i selskapets regnskapsmessige førstekvartal 1999. For første gang på flere år var det også vekst i omsetningen.

Overskuddet på 152 millioner dollar - tilsvarende 95 cent per aksje fullt utvannet, var langt over forventningene på 70 cent per aksje for fiskalt førstekvartal 1999 (FQ1 99).

Overskuddet representerte en tredobling fra tilsvarende kvartal i 1998, da selskapet tjente 47 milioner dollar (33 cent per aksje). I overskuddet lå det ekstraordinære inntekter på 29 millioner dollar etter salg av 2,9 millioner aksjer i selskapet ARM Holdings. Uten disse inntektene ville overskuddet endt på 123 millioner dollar (78 cent per aksje).

Som ventet - og for første gang på 11 kvartaler - steg omsetningen i kvartalet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før, fra 1,6 milliarder dollar i 1998 til 1,71 milliarder dollar i 1999.

Apple oppnådde bruttomarginer på 28,2 prosent i kvartalet, sammenliknet med 22,4 prosent året før. Selskapet hadde en vekst på 49 prosent i antall solgte enheter sammenliknet med året før med 519.000 solgte iMac i kvartalet.

Dette innebærer at Apple har bedre marginer på iMac enn det markedet har forventet.

Et annet meget sterkt tall er at selskapet har kuttet varebeholdningen til 25 millioner dollar, som tilsvarer bare to dagers lager. Analytikere regner fire til seks dagers lager som meget bra, og det å greie seg med bare to dagers varebeholdning er ekstraordinært.

Til toppen