Milliardstøtte til neste generasjons elektronikk

Japans regjering yter to milliarder kroner til et felles 100 nanometers halvlederprosjekt til Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi, NEC og Toshiba.

Den japanske halvlederindustrien har hatt store problemer den siste tiden. Flere sentrale aktører har gjennomført betydelige nedskjæringer, og man har vært nødt til å trappe ned på produksjonen av viktige komponenter som minnebrikker.

For å sikre en comeback i forbindelse med det forestående teknologiske skiftet mot mer tettpakkede brikker, har den japanske regjeringen inngått et fellesprosjekt med de fem store produsentene Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi, NEC og Toshiba. Prosjektet går ut på at myndighetene kjøper et av selskapenes produksjonsanlegg for opptil 31,5 milliarder yen - over to milliarder norske kroner - og stiller det til disposisjon til felles forskning med tanke på effektiv produksjon av 100 nanometers halvledere.

NEC, Hitachi og Mitsubishi skal være i ferd med å vurdere å slå sammen hele eller deler av sin halvlederproduksjon. Det sies at dersom felles produksjon blir vellykket, kan neste skritt være å samordne utviklings- og forskningsarbeidet. Raskere utviklingsarbeid og kortere tid fra idé til marked betraktes som sentrale faktorer i arbeidet for å gjenerobre tapte posisjoner.

Mitsubishi markerte nylig ny vilje til å engasjere seg innen produksjon av avanserte minnebrikker gjennom en intensjonsavtale med Powerchip Semiconductor på Taiwan, der Powerchip får tilgang til Mitsubishis 100 nanometers produksjonsmetode for å framstille minnebrikker på 512 og 1024 megabiter. Volumproduksjon er ment å komme i gang i løpet av fjerde kvartal i år.

Til toppen