Millionbeløp til å avdekke falske basestasjoner

Satt av i revidert nasjonalbudsjett.

Millionbeløp til å avdekke falske basestasjoner
Et eksempel på en litt større IMSI-catcher, en Septier Drive Test-enhet. Bilde: Septier

Oslo (NTB): I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av 2 millioner kroner til å avdekke mulig bruk av ulovlig utstyr som falske basestasjoner.

Pengene skal brukes til «oppbygging av kapasitet til å avdekke eventuell bruk av ulovlig utstyr som kobles til ekomnettene, som falske basestasjoner», heter det i budsjettet.

Bakgrunn: IMSI-catchere har blitt brukt i årevis 

Beredskap

I tillegg til bevilgningen på 2 millioner kroner setter regjeringen av 2,5 millioner kroner til NSMs krise- og beredskapsrom, skriver Aftenposten.

Ifølge en kartlegging som Aftenposten tidligere har gjort, har høyst sannsynlig flere falske basestasjoner, såkalte IMSI-fangere, vært i bruk rundt sentrale bygninger i Oslo.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har gjort egne undersøkelser og uttalt at avisens funn høyst sannsynlig var reelle. Men senere sa PST at det var «naturlige forklaringer» bak målingene og funnene, og NSM har ikke villet si hva deres funn gikk ut på.

Les også: PST avviser mobilavsløringene 

PST

Justisminister Anders Anundsen har bekreftet overfor Stortinget at PST selv bruker falske basestasjoner i saker som er under etterforskning. Det har tjenesten lovhjemmel til, men forutsetningen er at tilsynsmyndighetene skal varsles hver gang det blir satt opp en IMSI-fanger. Etter det som er kjent, skal PST aldri ha kommet med et slikt varsel.

Det er ikke bekreftet hvem som står bak Aftenpostens funn. Det kan blant annet være snakk om fremmede stater eller private aktører. (©NTB)

Anundsen: – Vi må erkjenne at vi kan bli overvåket