Millionpremie for bedre bredbånd

Men tiden er knapp.

Millionpremie for bedre bredbånd
Digital kommunikasjon blir stadig viktigere for europeisk økonomi, så Kommisjonen blar opp litt penger i håp om å skape innovasjon som gir bedre kapasitet på nettet. Bilde: Colourbox

EU-kommisjonen sitter klar med 4,5 millioner kroner i dusør til dem som kommer opp med løsninger for å utnytte frekvensene til trådløs kommunikasjon bedre enn i dag.

Og et like stort beløp tilfaller den beste løsningen for å hente mer kapasitet over større avstander på fiber.

Kommisjonen innfører premien som en del av forskningsprogrammet Horizon 2020, der IKT-løsninger står høyt på dagsorden. Premiejakten kalles Horizon Price, og pengene går til innovative mennesker som finne "banebrytende løsninger" innenfor disse teknologiene.

Tusen ganger'n

Antall personer som bruker mobile teknologier, og volumet av data som sendes over dem, øker stadig.

– Etterspørselen etter trådløse tjenester vil øke med 1000 ganger i løpet av det neste tiåret. Frekvensene som brukes her, som mobilt bredbånd, er en begrenset ressurs. Det betyr at det er grenser for hvor mye tjenester det er plass til. Det er lite sannsynlig at en lineær forbedring av dagens aksessteknologier alene vil kunne svare på den eksplosive etterspørselen, skriver Kommisjonen i sin omtale av grunnlaget for konkurransen.

Nå etterlyses nye løsninger som øker kapasiteten.

Aktuelle stikkord er deling og gjenbruk av frekvenser, slik at de kan brukes til flere formål.

Les også: Utreder TV-frekvenser til mobilt bredbånd

Horizon Prize, EU-kommisjonen
Horizon Price markedsføres med fargerike logoer med sikte på å huke inn løsninger som gir mer kapasitet på fiber og trådløs kommunikasjon. Bilde: Kommisjonen

Vitaminer

Også faste linjer trenger en vitamininnsprøyting. Kommisjonen peker spesielt på behovet som "tingenes internett" vil medføre, med oppkobling av maskiner og husholdningsartikler.

– Om fem år er det ventet at antall nettverkstilkoblede enheter teller mer enn 1000 ganger verdens befolkning, skriver Kommisjonen. Det fører til store mengder datatrafikk som krever solid båndbredde på det faste fibernettet.

I tillegg til løsninger som gir ytterligere kapasitet, er man spesielt på jakt etter bedre rekkevidde på datatrafikk gjennom fiberkabelen. Bedre signalstyrke over lengre strekninger vil blant annet kunne redusere kostnader for undersjøiske kabler som i dag krever forsterkning på havbunnen.

Kort frist

For både trådløse nyvinninger og fiberteknologi krever Kommisjonen at deltakerne kan demonstrere konkrete løsninger. Og de må være lønnsomme og helst ganske enkle å ta i bruk.

Hvis du satser på å delta, starter konkurransen 28. mai.

Den trådløse delen har frist i desember, mens fiberbiten kjøres i ett år.