Millionsøksmål mot DVD-importører

De største videoimportørene vil stoppe parallellimporten av DVD sone 1-plater i Norge, ved hjelp av søksmål i størrelsesorden 25 millioner.

De største filmimportørene mener de påføres store tap fra parallellimporten av DVD-filmer. Tidligere i år ble Akers Mic dømt i Lagmannsretten til å slutte å importere såkalte 'sone 1'-filmer.

Akers Mics anke ble avvist av Høyesteretts kjæremålsutvalg, og dermed mener Norsk Videogramforening (NVF), Egmont Entertainment AS, Svensk Film, Universal Pictures og Scanbox Norge at de har gode muligheter til å stoppe andre som prøver seg.

Derfor har selskapene, med NVF som hjelpeintervent, saksøkt CompactHuset og bergenske Musikk Engros for tilsammen rundt 25 millioner kroner.

ABC-DVD ingikk i forrige uke forlik om å fjerne alle sine sone 1-plater.

- Det er umulig å få tak i tall på tapene, men vi har basert søksmålet på antatt omsetning ifølge Brønnøysundregisteret. Vi advarte de aktuelle importørene, men uten respons, sier Roald Dye, generalsekretær i NVF.

Musikk Engros i Bergen er saksøkt for rundt 14 millioner kroner, men er ikke så redde for søksmålet.

- Jeg tror dommeren vil le seg ihjel over beløpet, sier daglig leder Svein Hjelle til digitoday.no.

Han sier beløpet på 14 millioner tilsvarer omtrent den totale omsetningen av alle DVD-filmer de har solgt, og at tallet med vilje er satt ekstremt høyt for å skremme. I 1997 og 98 solgte selskapet ingen DVD-er, sier Hjelle, men er likevel saksøkt for disse årene også.

- De store filmimportørene vil kontrollere markedet og bestemme hva kundene skal få kjøpe. De vil stoppe alle produksjoner fra utlandet, enten de blir tilgjengelige eller ikke. Vi kjøper av dem når de har filmene, fordi det er billigere, men når de ikke har det vi vil ha må vi gå andre steder. Hvis kundene har spesielle ønsker, så skaffer vi det, sier han.

- Etter 4-6 måneder kan man importere det man vil, sier Dye. Men de store selskapene vil altså ha rettighetene på å lansere DVD-versjoner av filmer som nylig har vært på kino.

Privatimport av sone 1-filmer er det ingen lov mot. Sone 1 for DVD-plater vil si USA, Kanada og USAs territorier, og Sone 2 er Europa, Japan, Sør-Afrika og Midt-Østen og i tillegg har man seks andre soner/regioner for andre steder på kloden.

Disse sone-inndelingene er satt i verk av filmstudioene for å kunne slippe filmer på det amerikanske markedet først, for så å kunne vente på kinoslipp i Europa og andre verdensdeler som kommer etter USA.

Til toppen