Milliontapene fortsetter i Telenor Bedrift

Mens konkurrentene opplever Klondyke - snur ledelsen i Telenor Bedrift seg bort og konstaterer at pengene fortsatt renner ut i strie strømmer. - Vi har mer enn nok med å rydde opp i eget hus, sier Jan Kristensen i Telenor Bedrift til digi.no.

Mandag måtte Kristensen nok en gang ut og forsvare nye milliontap i Telenor-datteren.

Telenor Bedrift går fortsatt med underskudd. Mandagens pressekonferanse avslørte at selskapet tapte nye 20 millioner kroner før skatt i første kvartal. Trøsten for Telenor Bedrift er at resultatet tross alt er bedre enn i første kvartal 1997, da selskapet tapte 29 millioner kroner. Omsetningen har også vokst noe i perioden, men en vekst på 8,5 prosent er langt lavere enn veksten i markedet forøvrig. Ekslusive konsernintern omsetning var veksten på 5,7 prosent.

Sammenliknbare selskaper som Ark, Merkantildata og EDB vokser langt raskere enn Telenor Bedrift, og klarer på tross av dette å levere solide tall på bunnlinjen. Å sammenlikne seg med disse er imidlertid ikke så interessant for Telenor Bedrift.

- Vi sliter med arven fra en monopolbedrift, og konsentrerer oss mest om å rydde opp i eget hus, sier informasjonssjef i Telenor Bedrift, Jan Kristensen, til digi.no.

- Er det ikke problematisk å være en resultatenhet i et monopolselskap i databransjen, og hadde det ikke vært ønskelig med en friere posisjon i forhold til Telenor?

- Vi er for eksempel nødt til å ta en del distriktspolitiske hensyn, men det bør være mulig å kombinere dette med å drive profitabelt i IT-bransjen, sier Kristensen.

Han legger til at selskapet er i ferd med å gjennomføre flere tiltak som ble varslet i forbindelse med fremleggelsen av årsresultatet. Han håper på at dette vil gi positiv bunnlinje i andre kvartal.

- Vi kommer til å kutte staben med rundt 300 mann i mai, og føler at vi nå har på plass en ledergruppe som kan bestå. Tar man i betraktning at vi for øyeblikket tjener penger, tør jeg håpe på pluss i inneværende kvartal, sier Kristensen.

Som et ledd i omstruktureringsprosessen har Telenor Bedrift vedtatt å splitte selskapet i to resultatenheter. De tre selskapene Allianse, Novit og Infomedica vil danne et selvstendig programvarehus, mens restene vil forbli i Telenor Bedrift.

Til tross for Merkantildatas sterke vekst, har Kristensen tro på at Telenor Bedrift vil bestå som Norges ledende IT-leverandør. Merkantildata hadde en omsetning i første kvartal på 1,46 milliarder kroner mot Telenor Bedrifts 2,25 milliarder. Telenor Bedrift er altså fortsatt størst målt i omsetning, men Merkantildata har tatt kraftig innpå siste året. I samme kvartal 1997 var forholdet 0,96 milliarder mot 2,07 milliarder. (Tallene for 1997 er proforma. Tatt i betraktning Merkantildatas aggressive oppkjøpsstrategi det siste året ville tallene for 1997 vist enda større sprik dersom oppkjøpene var iberegnet).

Til toppen