Mindre vekst i amerikansk e-handel enn forventet

Salg av varer over nettet økte med 5,3 prosent i USA i andre kvartal i år. E-handel står for 5,52 milliarder dollar, 48 milliarder norske kroner. Men e-handel er en marginal del av den totale varehandelen i USA.

Salg av varer over Internett og andre elektroniske nettverk blir gransket og undersøkt av det amerikanske handelsdepartementet vært kvartal, og rapporten for andre kvartal i år ble sluppet torsdag.

E-handel nådde sitt høyeste nivå i andre kvartal i år, med hele 5,52 milliarder dollar, 48 milliarder norske kroner.
Dette er en økning på 5,3 prosent fra forrige kvartal. Det melder Wall Street Journal.

I prosenter av totalsalget (gjennom alle kanaler) utgjorde e-handel i USA bare en dråpe i havet. Faktisk har e-handel tapt terreng i forhold til "normal" handel det siste kvartalet. E-handel utgjorde 0,68 prosent av totalen i andre kvartal, mens det i første kvartal utgjorde 0,7 prosent.

Selv om tallene fra det amerikanske handelsdepartementet viser en økning i e-handelssalget, er dette langt lavere enn estimert fra diverse private analytikere.

Til toppen