Mistanker om ulovlig mobilsamarbeid

Etter mistanker om ulovlig prissamarbeid i det danske mobilmarkedet, ble blant annet det Telenor-eide Sonofon og det tidligere statlige TDC tirsdag morgen utsatt for ransaking av danske konkurransemyndigheter.

Det overraskende besøket skjedde like over klokken ni hos alle de fire store mobilselskapene i Danmark. Danske medier skriver tirsdag at representanter for konkurransemyndighetene og politiet krevde uhindret adgang til lokaler og IT-systemer.

- Det stemmer at vi har blitt utsatt for det samme, ja, sier informasjonssjef i Sonofon, Bo Heimen til dn.no.
Telenor kjøpte litt over halvparten av aksjene i Sonofon i fjor sommer for vel 15 milliarder kroner, for å skaffe seg en posisjon i det danske mobilmarkedet. TDC er størst i markedet med en markedsandel på vel 46 prosent, mens Sonofon sitter med vel 28 prosent. De to minste selskapene OrangeTelia Danmark har henholdsvis 18 og 10 prosent.


Den danske konkurransemyndigheten har mistanker om ulovlig prissamarbeid mellom de fire mobilselskapene.

I sommer fikk flere av de største mobilselskapene i Europa besøk av EU-kommisjonen som satt med mistanker om ulovlig samarbeid omkring de såkalte roamingavgiftene, det vil si den kostnaden en kunde må betale for at en samtale skal overføres til en operatør i et annet land.

Direktør i den danske Konkurrencestyrelsen Finn Lauritzen, sier til Børsen Online at en har hatt mistanke en stund etter en uoppfordet henvendelse til tilsynet. Han sier at mobilselskapene mistenkes for å ha samordnet prisene på mobilabonnement og telefoner.

Om det viser seg at det har foregått ulovlig prissamarbeid, vil det utløse store millionbøter for selskapene.

Til toppen