Mistillit til ISO etter avslått OOXML-anke

ISO-sertifisering er ikke lengre et godt nok kvalitetsstempel for offentlig sektor, mener seks medlemsland.

Mistillit til ISO etter avslått OOXML-anke

ISO-sertifisering er ikke lengre et godt nok kvalitetsstempel for offentlig sektor, mener seks medlemsland.

International Organization for Standardization (ISO) er en organisasjon som nyter stor respekt. En standard som er ISO-godkjent er i mange tilfeller automatisk godkjent for bruk i offentlig sektor.

OOXML-prosessen, der Microsoft til slutt fikk sitt dokumentformat godkjent som ISO-standard har imidlertid gitt ISO noen riper i lakken. Det har vært en kontroversiell prosess, med flere klager i flere land.

Her i Norge ble det ytret stor misnøye da komitteens styreformann trumfet gjennom et ja til OOXML, og selv om Norges stemme ikke var avgjørende så er det flere som har ytret seg kritisk til avgjørelsen.

Etter en lang prosess ble ISO's OOXML-prosess i praksis avsluttet da organisasjonen forkastet en anke fra Brasil, India, Sør-Afrika og Venezuela. ISO vil snart ha sluttført godkjennelsen av OOXML som ny

Selv om ikke anken førte frem, er ikke landene innstilt på å la OOXML-godkjennelsen gå ubemerket igjennom. Sammen med Ekvador og Cuba har de fire ankelandene sendt ut en felles erklæring der de uttrykker mistillit til ISO som leverandøruavhengig organisasjon.

I erklæringen skriver de blant annet at de ikke lengre har tillit til ISO-sertifisering som et kvalitetsstempel for bruk i offentlig sektor:

"Given the organisation’s inability to follow its own rules we are no longer confident that ISO/IEC will be capable of transforming itself into the open and vendor-neutral standards setting organisation which is such an urgent requirement. What is now clear is that we will have to, albeit reluctantly, re-evaluate our assessment of ISO/IEC, particularly in its relevance to our various national government interoperability frameworks. Whereas in the past it has been assumed that an ISO/IEC standard should automatically be considered for use within government, clearly this position no longer stands."

De seks landene gjør det imidlertid også klart at de ikke vil bruke mer tid eller ressurser på å gå videre med saken, utover denne erklæringen.

    Les også:

Til toppen