Mobil-undervisning på barneskole i Halden

To barneskoler i Halden starter nå et prosjekt rundt bruk av mobiltelefoni, WAP og håndholdte datamaskiner i undervisningen. Elevene skal også lære "folkeskikk" når det gjelder bruk av mobiltelefoner i det offentlige rom.

De to barneskolene Prestebakken og Folkvang i Halden starter nå et spennende prosjekt rundt bruk av mobiltelefoni, WAP og såkalte PDA (Personal Data Assistent) i undervisningen. Målsettingen er å utvikle et undervisningsopplegg som kan brukes av andre norske barneskoler, opplyser Dieter Hirdes fra selskapet CognIT i en e-post til digitoday.no.

Det skal settes fokus på hvordan mobiltelefoner, WAP og PDA kan brukes til noe konstruktivt i undervisningssammenheng. T9-funksjonen (skriftfullføring / ordfullføring basert på en forhåndsdefinert ordliste, red. anm.) på de nye mobiltelefonene kan for eksempel være en utmerket hjelp til elever med dysleksi eller lettere lese- og skrivevansker. Dessuten skal elevene undervises i "folkeskikk" når det gjelder bruk av mobiltelefoner i det offentlige rom.

- Dette er ingen selvfølgelighet at elevene lærer på egen hånd, og ikke alle voksne er gode forbilder i så måte, mener Hirdes.

CognIT er Halden kommunes hovedsamarbeidspartner i flere IKT-relaterte prosjekter under paraplyen "IT-byen Halden". Prosjektet er en del av HØYKOM-programmet til Nærings- og handelsdepartementet, et program som administreres av Norges forskningsråd.

Ved de aller fleste grunnskoler i Norge er det forbudt å bruke mobiltelefon i timene. - Vi har valgt å snu problemstillingen på hodet ved å bruke den nye teknologien til noe konstruktivt, forteller Hirdes til Faxavisa.net.

Til toppen