Mobilbruk på tog og buss - ekstra farlig

Når du sitter på toget eller bussen og folk plaprer i mobilen, er det ikke bare irriterende. Det er også ekstra farlig på grunn av forsterket stråling, mener en japansk forsker.

Når du sitter på toget eller bussen og folk plaprer i mobilen, er det ikke bare irriterende. Det er også ekstra farlig på grunn av forsterket stråling, mener en japansk forsker.

Når du sitter på Gardemobanen og folk rundt deg ringer, wapper og surfer via mobiltelefonen, så blir du utsatt for adskillig høyere strålingsverdier enn det som er anbefalt øverste grense.

Det mener Tsuyoshi Hondou, en fysiker fra Tohoku University i Sendai, Japan. Hondou jobber for tiden ved Curie-instituttet i Paris, og har forsket på hva som skjer når mange mobiltelefoner benyttes inni lukkede tog-kupéer.

Les også:


Houndo tok utgangspunkt i konstruksjonstegninger av en vanlig japansk togvogn, og beregnet hvor mange prosent av strålingen som ville bli reflektert av metallstrukturene og sendt rundt i vognen. Deretter regnet han ut hvor mye strålingen fra et visst antall telefoner ville bli sammenlagt, skriver New Scientist.

Konklusjonen er at når både refleksjon og kumulativ effekt av radiobølgene ble vurdert, vil det elektromagnetiske feltet inne i en togvogn overstige maksimumsverdiene som er anbefalt av den internasjonale kommitéen for ikke-ioniserende stråling, ICNIRP.

I en standard togvogn med plass til 151 mennesker, er det nok at 30 mennesker snakker i mobiltelefonen, gittt at telefonene har en stråling på 0,4 watt. Maksimal stråling som er tillatt for mobiltelefoner er to watt, skriver bladet.

Houndo mener dette er problemer som krever regulering, og at de også kan gjelde andre lukkede metallbur som heiser og busser.

Til toppen