Mobilen fanger skulkere

Mobilteknologi er tatt i bruk flere steder i verden for å fange elever som skulker skolen. Alle ungdommers beste venn kan fort bli deres verste fiende.

Skole-skulkere i Boston og Singapore får nå se den mørke baksiden av teknologiens fremskritt. Begge byer har innført bruk av mobilteknologi som gjør det lettere å lage bråk for de elevene som velger å henge på kjøpesenteret heller enn å sitte oppmerksomt på plassen sin i klasserommet.

Om få uker vil skoledetektiver i Boston ta i bruk et system som lar dem benytte mobilen til å sjekke studenters identitet. Via telefonen vil de kunne slå opp i en sentral katalog som har oversikt over 63.000 elever og deres fraværs-statistikker, skriver Wired News.

65 skoledetekektiver vil ha en Motorola i85 i lomma, og med dem vil de slå opp i katalogen, og registrere fravær på studenter som tar seg fritimer.

Programvaren på telefonene er laget av AirClic, og alt kjøres på Java. Tidligere måtte skoledetektivene slå opp navn i en oversikt på størrelse med telefonkatalogen.

I Singapore bruker de også mobilteknologi til å gjøre det hett rundt ørene på skulkerne. Ved Yishun Town Secondary School har de allerede i et års tid eksperimentert med å sende SMS til foreldrene hver gang barna unnlater å møte opp til timene.

Til toppen