Mobilkundene ringer for stadig mindre

For første gang på tre år ringer Telenors gjennomsnittlige mobilkunde for mindre enn 300 kroner i et kvartal. Telenor mener imidlertid at dette kommer av prisnedgangen.

Ringeinntektene per Telenor Mobil-kunde gikk ned fra første kvartal i 1999 til første kvartal i år med 37 kroner til 299 kroner. Trøsten for selskapet er at det er 10 kroner mer enn hva den gjennomsnittlige NetCom-kunden ringer for.

Trenden hos begge de norske mobiloperatørene er imidlertid helt klar; inntekten per kunde går ned, og har gått ned siden perioden før selskapene satset stort på kontantkort for et par år siden.

Og det er her informasjonssjef i Telenor Mobil, Jo Heldaas mener en finner en forklaring på at gjennomsnittsinntekten går ned. Han bekymrer seg derfor ikke over at den gjennomsnittlige inntekten per kunde går ned.

- Inntektsnedgangen per kunde skyldes prisreduksjoner, og nedgangen i gjennomsnittlig ringetid skyldes at vi har fått flere kunder. Endel av de nye kundene bruker mobiltelefonen mindre, sier han,

Den gjennomsnittlige Telenor-kunden ringer imidlertid betydelig mer enn NetCom-kunden. I første kvartal ringte NetCom-kunden 130 minutter, mens tilsvarende for Telenor Mobils kunder er 158 minutter.

Hos NetCom er fordelingen av kontantkortkunder og abonnementskunder etter første kvartal henholdsvis 380.559 og 373.201, mens tilsvarende tall for Telenor Mobil er 844.000 og 1.021.000 kunder.

Ringetid og ringeminutter i gjennomsnitt:

Q1 99 Q2 99 Q3 99 Q4 99 Q1 00
TLN ringeminutter 163 165 168 159 158
TLN inntekt

per kunde

336 333 341 324 299
NTC ringeminutter 134 141 146 134 139
NTC inntekt

per kunde

320 326 337 305 289

Kilde: NetCom GSM og Telenor Mobil

Til toppen