Mobiloperatøren Hello hentet penger

Mobiloperatøren Hello hentet penger

Nadir Nalbant har hentet penger fra blant annet DNB Nor for å styrke troverdigheten i markedet.

Nadir Nalbants nystartede mobiloperatør Hello Norway har gjennomført en rettet emisjon mot DNB Nor og Tafjord Kraft for å skaffe til veie midler for økt satsning.

Etter emisjonen blir DNB Nor største eier utenom de ansatte, med en eierandel på 8,7 prosent. Tafjord blir sittende med 4,3 prosent av selskapet.

– Vi har vært opptatt av å få en riktig sammensetning av eiere. DNB NOR er en grundig og selektiv investor som styrker vår troverdighet, sier Nalbant, i en pressemelding.

Tafjord er med som en strategisk partner, spesielt rettet mot satsningen i Møre og Romsdal. Hello etablerer avdelingskontor i Ålesund. Hello og Tafjord vil utnytte hverandres styrke i markedet og utvikle konsepter med pakketering av produkter fra de to selskapene.

Til toppen