Mobilstråling gjør ormer fruktbare

Mobilstråling gjør laboratorie-ormer mer fruktbare. Forskerne mener det gir grunn til ny bekymring om helseskader på mobilbrukere.

Forskere ved universitetet i Nottingham har funnet ut at kvinnelige nematode laboratorieormer får økt fruktbarheten sin av mobiltelefoner. Hvis ormene utsettes for strålingen fra en mobiltelefon, vil en større andel av dem produsere egg.

Sir William Stewart, sjefen for Storbritannias offisielle granskingskommisjon for denslags saker, sier til New Scientist at funnene kan ha potensielt vidtrekkende konsekvenser. Forskningen beskrives som svært viktig, da den kan vise at det ikke bare er oppvarming av vev som er den skadelige effekten av mobilstråling. Mikrobølgene fra mobilen skal ikke ha nok energi til å ødelegge svake kjemiske forbindelse inne i celler, så oppvarming av vevet har hittil vært sett på som den størstre risikoen.


Forskerne, ledet av David de Pomerai, mener de siste funnene viser at mobilstråling har en mystisk effekt som ikke har noe med oppvarming av cellene å gjøre.

Til toppen