Mobiltelefon fristed for kriminelle

Kriminalitet knyttet til bruk av klonede mobiltelefoner i Norge er økende. Økokrim skriver i en fersk trusselvurdering at bruk av klonede mobiltelefoner stadig oftere brukes i sammenheng med spredning av barnepornografi og industrispionasje.

Ifølge Aftenposten får du for rundt 5000 kroner kjøpt klonede mobiltelefoner på gata i Oslo. Kloning skjer ved at en bytter ut en mikrochip i telefonen, slik at den endrer identitet. Ved utgående samtaler velges det tilfeldige mobilnumre for hver gang, slik at det blir ekstra vanskelig å bevise denne type svindel, samtidig som regningen fordeles på flere mobiltelefoneiere. På denne måten oppnår forbrytere å unngå overvåking av politiet.

- Klonede mobiltelefoner setter gjerningsmannen i stand til å overføre data og fakser uten fare for å bli sporet gjennom telesystemene. Bruk av kloner medfører således at politiet vanskelig kan etterforske slike saker med ordinære metoder, heter det i Økokrims trusselvurdering, skriver avisen.

I vurderingen heter det også at produksjon av klonede telefoner blant annet skjer i Norge. Politiet tror det foregår et betydelig salg. Ifølge Telenor Mobil svindles det med NMT 450-telefoner, men selskapet vil ikke opplyse omfanget.

Ifølge avisen frykter politiet at den teknologiske utvikling gir de kriminelle et forsprang på kommunikasjonsfronten, med forbindelseslinjer som er umulig å tappe. I de kriminelle miljøene har en også begynt å kryptere meldingene som sendes.

Ifølge Økokrim er passord enklere å knekke enn krypteringssystemer, som er så ressurskrevende at det bare kan gjennomføres i et fåtall saker hvert år.

Til toppen