Modig dame jakter på IT-hoder

Anne Dahl, som nylig startet rekrutteringsselskapet Net2Work, forteller om hvordan det er å bare jakte på IT-hoder.

Anne Dahl er jurist og jobbet som personalsjef i fem år før hun bestemte seg for å starte for seg selv. Med rekruttering. I 1997 startet hun ADConsult, og i mars i år ble Net2Work AS etablert. Dette selskapet påtar seg kun rekrutteringsoppdrag innenfor IT-, Internett- og telekom-bransjen.

Dahl jakter på alt fra utviklere, spesialister og rådgivere til mellomledere og lederfunksjoner.

- Hvorfor har du kun valgt å jobbe innenfor teknologiområdet?

- Det er her jeg har min primærkompetanse på rekrutteringssiden. Dessuten kommer jeg i kontakt med en rekke interessante mennesker. Det er mange som sitter med høy kompetanse innenfor de mest utrolige fagområder. Når folk i en alder av 28 år har tatt en master i Computer Science fra Stanford med beste karakter, og er sosialt oppegående, har de en del å fare med. Det er klart det er interessant å snakke med personer med slik kompetanse, forteller hun.

Dahl legger til at hun blir like imponert over en som har hatt PC siden han var 15, og som selvlært har skapt seg en karrière og som idag opplever å være ettertraktet på jobbmarkedet.

- Heldigvis er næringslivet nå opptatt av realkompetanse i større grad enn karakterer etter utdannelsen. Jeg synes også jeg ser en klar tendens innenfor bransjen mot at foretrukne egenskaper hos ledere er evne til sosial orientering samt mennesklig og faglig integritet.

Hun forteller at ansatte i teknologibransjen i snitt er i sin stilling i 2,3 år.

- Det kan virke som om mange er blitt påvirket av de gyldne utsiktene opsjonspakker gir. Folk leser Dagens Næringsliv, digi.no og Finansavisen om "opsjoner til himmels" og "søkkrik på opsjoner", og ringer meg med håp i stemmen: "Kan du skaffe meg en jobb med opsjonsordning som en del av lønnen?"

- Dessuten, sier Anne Dahl, er det den senere tiden etablert mange nye IT-selskaper. Og vi ser en og annen konkurs. Dette innebærer naturlig nok en relativt stor flyt på medarbeidersiden i denne delen av næringslivet.

- Er det en fordel å være kvinnelig hodejeger i en så mannsdominert bransje?

- Ja, i grunnen. Mest fordi gutta i en samtale eller kandidatpresentasjon med meg tør å stille alle de "teite" spørsmålene - de følelsesmessige spørsmålene. Det blir ikke bare en kjekke-seg-samtale.

- Hva med uspesifiserte stillinger. Mange vil bare ha "de beste hodene" uten spesifikt å ha avklart til hvilke arbeidsoppgaver. Hva synes du om slike oppdrag?

- I dagens jobbmarked virker dette som en hensiktsmessig måte å bygge en organisasjon på. Hvis bedriften har en velfundert strategi vil man kunne tilby jobb til de beste innenfor sitt område, samtidig som man kan gjøre stillingen attraktiv for kandidaten. Forhåpentligvis klarer man også å ta ut hans eller hennes potensial i stillingen.

Utfordringen for konsulenten er først og fremst å bli kjent med organisasjonen; bedriftskulturen og de ansatte.

- Rekruttering og utvelgelse er lite hokus pokus. Det dreier seg om å kjenne igjen selskapets behov, samt forsøke å beskrive for kandidaten hva selskapet står for, samt beskrive for selskapet hva kandidaten har med seg i sekken av kompetanse og arbeids- og arbeidslivskultur.

- Hva med alle "AS Meg Selv'ere". Hvor hører disse hjemme i arbeidsmarkedet?

- Jeg tror bedrifter som klarer å være fleksible i ansettelsessammenheng er de som vil lykkes med å tiltrekke seg de beste ressursene. En organisasjon som tenker målrettet kan som oftest etablere arbeidsoppgaver som er egnet til å løses av selvstendige konsulenter.

- Hva vil du med nettsidene dine?

- Net2work.no skal reflektere de tjenester selskapet tilbyr. Dette er først og fremst rekruttering innenfor IT,- Internett-, og telekombransjen. På sikt skal vi kunne tilby personalkonsulenttjenester på web.

Det foreligger et slikt behov allerede nå mener Dahl, og peker på alle de små teknologiselskapene som ikke har bygget opp noen egen personalfunksjon. - I dag er nettstedet vårt foreløpig begrenset med en peker til nettstedet WebPsykolog, men vi jobber her med å gjøre flere avtaler.

- Bruker du nettet spesielt når du jobber?

- Det meste av annonseringen skjer på nett fordi det er her målgruppen befinner seg. I tillegg får vi faktisk de fleste søknadene over nettet. Dette har klare fordeler. både i form av tidsbesparelser, samtidig som det er praktisk når enkelte av søkerne legger ved linker til ting de har laget.

- Hvordan finner du kandidatene?

- Som sagt er store deler av målgruppen på nett. Utfordringen er selvsagt å annonsere mest optimalt i forhold til hvilke vi ønsker å treffe. Vi sender i tillegg ut informasjon til mailgruppene om ledige stillinger vi jobber med til enhver tid. Fordi vi annonserer såpass mye, velger vi nå å samle stillingene i teknologijobb.com. Nettstedet er tenkt som en felles annonseplass for denne type stillinger også for andre annonsører, forteller Dahl.

Hun mener at teknologijobb-annonsene har lett for å forsvinne i mengen av salgs- og kundekonsulenter på de etablerte annonsestedene.

- Er det vanlig at kandidater oppsøker headhuntere? Eller sitter de og venter på å bli oppringt?

- Hm, begge deler faktisk. Vi får inn en del generelle henvendelser, og dette kan faktisk være en grei måte å "synligjøre" seg på. Forøvrig er det slik at svært mange i denne delen av næringslivet shopper informasjon gjennom å være registrert på en eller flere mailinglister slik at de løpende kan vurdere sine karrièremuligheter ut fra et bredere grunnlag enn en enkelt telefon i ny og ne.

Til toppen