Modige embetsmenn

Bondevik-regjeringens planer om elektronisk handel ble lansert i går, men fikk urettferdig lite oppmerksomhet. Bak dokumentet står en gruppe embetsmenn og kvinner - ingen norsk politiker hadde klart å samle og mene slike kloke tanker.

I går var de fleste politikere og nyhetsmedier opptatt av hva statsministeren ville hete neste uke, men statsadministrasjonen arbeidet ufortrødent videre og lanserte et modig dokument. De første sidene i grunndokumentet til diskusjon om Internett-handel virker like generelt og jattete som Bit for Bit-rapporten var. Men les videre, det blir spennende.

For dette dokumentet som er grunnlaget for høringsrunden og den senere politiske behandlingen er ikke skrevet som en generell avhandling om IT og informasjonssamfunnet. Arbeidsgruppen samlet fra ni departementer har laget et dokumentet som behandler et langt mer begrenset tema og som raskt blir konkret.

Utålmodige kan hoppe rett til siste kapittel - der står de konkrete forslagene. Men leser du fra starten, dukker det raskt opp spennende tankegods og friske utspill.

For embetsmannsgruppen, ledet av Jostein Håøy i Næring og Handelsdepartementet, innehar en befriende realistisk holdning til Norges posisjon i verden og vår makt til å påvirke Internett. Dokumentet er blottet for Senterparti/annerledesland-tankegods.

"Regelverk kan bidra til å fremme utviklingen, men dette må skje utfra en erkjennelse om at det er markedet og ikke regulering som driver frem e-handel, slår grunndokumentet fast". Litt senere sier embetsmannsgruppen at spørsmål om avgifter og avtalejuss langt på vei må utvikles internasjonalt

Gjentatte ganger poengteres det i dokumentet at staten bør spille en pådriver- og tilrettelegger-rolle, men det er næringslivet som må lede an og bestemme tempoet. Embetsmannsgruppen uttaler også gjentatte ganger at Norge uten videre diskusjon bør innrette seg etter EUs fjernsalgdirektiv og delta mer aktivt i internasjonale fora.

For å fremskynde bruken av Internett-handel, mener embetsmannsgruppen at staten selv skal samle sin innkjøp på Internett og satse tungt på elektronisk saksbehandling.

Embetsmann-gruppen reiser også andre interessante tanker og gir svært konkrete råd. En interessant tanke er at alle norske nettsteder som driver med handel skal sertifiseres av en sentral myndighet for å sikre forbrukerene. Videre foreslår embetsmannsgruppen at nettstedene bør opplyse sine kunder om hvordan de behandler brukerinformasjon.

For at dette skal fungere må staten delta i pilotprosjekter for digitale signaturer. Embetsmannsgruppen mener dessuten at staten må innta en mer aktiv rolle for å sikre et stabilt Internett. Et ganske modig forslag i denne retningen er at staten tar ansvaret for å etablere en nasjonal e-postkatalog som gir sikker kommunikasjon mellom avsender og mottaker.

Klarer Regjeringen og Stortinget å holde seg til premissene som er lagt i grunndokumentet fra embetsmannsgruppen, vil Norge ha kommet et langt skritt på veien mot de vage fremtidsvisjoner som trekkes frem av politikere med ujevne mellomrom.

Kanskje data- og telebransjen bør be litt for at Bondevik-regjeringen skal bli sittende litt lengre.

Til toppen