Mogul kutter videre

Konsulentene sliter seg videre. Administrerende direktør Bjørn Wallin i Sverige opplyser at selskapet siden juni har sagt opp folk i Sverige og permittert ansatte i Norge og Finland.

For å gardere seg mot en ytterligere nedgang i etterspørselen av IT-konsulent-tjenester, skjærer IT- og internettkonsulentselskapet Mogul AB ytterligere i organisasjonen.

Siden halvårsskiftet har selskapet i Skandinavia redusert antall medarbeidere med det selskapet kaller "42 heltidstjenester". I Finland er det blitt foretatt permitteringer, mens man i morselskapet i Sverige har måttet ty til oppsigelser.

Jon Øyvind Eriksen, daglig leder Mogul i Norge, forteller til digi.no at man i Norge har unngått oppsigelser:


- Konsulenter som ikke er fullt ut belagt har fått varsel om at de innen få uker kan få redusert sin arbeidstid med opptil 18,5 timer i uken. Slik det ser ut i dag vil den midlertidige arbeidstidsreduksjonen gjelde maksimalt 20-21 konsulenter, noe som tilsvarer ca. 10-11 heltidsstillinger, sier han. Selskapet har per i dag 70 ansatte i Norge.

Bjørn Wallin mener de reduserte kostnadene vil få full effekt i regnskapet fra fjerde kvartal. I tredje kvartal kommer strukturkostnader til å belaste regnskapet.

Wallin opplyser til digi.no at 11-12 av de 42 tjenestene som er kuttet, blir gjennomført i Norge, i Mogul Technology.

Medvinden i norske Mogul varte ikke så lenge:- Svikten på oppdrag og etterspørsel gjelder ikke spesifikke, store kunder, men nye oppdrag generelt. De eksisterende oppdragene fungerer bra, og kundene kommer tilbake. Det er nysalget som er vanskelig, det finnes ikke etterspørsel, mener han.

- Det her er en måte å sikre vår handlingskraft og finansielle base fremover. Vi konstaterer at markedet fortsetter å svikte. For å møte den framtidige usikkerheten har vi valgt å gjøre disse nedskjæringene allerede nå, sier Wallin i en pressemelding.

I og med permitteringer i Norge og Finland har han tro på ytterligere oppdrag om ikke altfor lenge, men vil likevel ikke anslå noe tidsperspektiv.

- Ja, jeg tror på ny business, men jeg tør ikke spå når.

Generelt sett mener han det fortsatt er en overetablering på tilbudssiden blant konsulenter.

- Det er et fragmentert marked, og jeg tror mange absolutt kan gjøre noe. De aller fleste prater vel med hverandre, sier han og tenker på at det vil skje en ytterligere konsolidering.

- Vi har ikke veldig konkrete diskusjoner med noen akkurat nå, sier han og mener samtidig at det er vanskelig for en del selskap rett og slett å ta seg tid til å snakke om sammenslåinger.

- Man bør jo helst avklare sine egne skip før man bruker mye tid på andres båter, sier han videre og innrømmer at det har vært lite Internett-oppdrag og mye IT-tjenester den siste tiden.

- Internett er stadig et interessant medium når det gjelder informasjon, men aktørene må begynne å fokusere mer på funksjonalitet og kundenytte. Løsningene kan være så teknisk avanserte de vil, det spiller egentlig ingen rolle i forhold til kundene, mener han.
Til toppen