Monster-annonser skal redde omsetningen

Et nytt annonseprosjekt som blant annet omfatter helsides, tre-sekunders reklame, skal gi mer penger i kassen for CNet og News.com.

CNet, som blant annet står bak News.com, skal nå lansere et kryssmedie-program kalt Launch Pad, som blant annet medfører at besøkende til det teknologifokuserte nettverket kan komme til å møte helside-annonser.

Nettmediene har blitt mer og mer aggressive på annonsefronten etter at pengestrømmen i IT-bransjen begynte å bli preget av en viss tørke. Til og med den tradisjonelt agnostiske og antispons-pregede nyhetstjenesten Slashdot skal innføre store annonser og betalingsløsninger for å dekke kostnadene.

CNets nye format kalles Launch Unit, og består av en tresekunders helskjermsannonse som spretter opp for så å gli tilbake til en mer håndterlig størrelse.

Selskapet håper dette vil trekke flere annonsører til nettstedet, skriver Reuters.

I tillegg skal annonsørene få tilgang til en strømlinjeformet løsning for å koordinere annonseringen opp mot CNets nyhetsbrev, på nettstedets radiokanal, i e-handelsmagasinet deres og gjennom produktspesifikke reklamekampanjer.
Til toppen