Mot dødt løp for østerriksk DCS-lisens

To konsortier med Telenor og Tele Danmark på den ene siden og Orange på den andre, kjemper om en DCS-1800 mobillisens i Østerrike. Avgjørelsen om hvem som får lisensen vil sannsynligvis være klart i slutten av juli.

To konsortier med Telenor og Tele Danmark på den ene siden og Orange på den andre, kjemper om en DCS-1800 mobillisens i Østerrike. Avgjørelsen om hvem som får lisensen vil sannsynligvis være klart i slutten av juli.

Da konsortiet Connect Austria var eneste søker på mobillisensen ved søknadsfristens utløp 2. juni, valgte østerrikske telemyndigheter å utsette søknadsfristen med en måned, i et håp om at flere aktører ville melde seg.

Det skjedde, og et konsortium med britiske Orange og en lokal bank er den andre søkeren.

Orange og Telenor kjempet til målstreken om en DCS-1800 lisens i Hellas tidligere i vår, en kamp som Telenor vant.

Nå er det på'n igjen, konstaterer prosjektleder Fridtjof Frederiksen i Telenor Invest. - Vi får en formidabel konkurrent i Orange, sier han til digi.

Connect Austria, består foruten Telenor og Tele Danmark, av tyske Viag og østerrikske partnere. Telenors andel i selskapet er 20 prosent.

Da det ble klart at landets telemyndigheter utsatte søknadsfristen for å få med seg flere, varslet Connect Austria rettslig oppfølging av utsettelsen.

En måneds utsettelse beregnes til et tap på 100 millioner kroner. Frederiksen sier at en nå tror på en avgjørelse i løpet av 3-4 uker.

- Vi ser at markedet øker med 20.000-25.000 abonnenter hver måned, og er i en sterk vestfase, med en penetrasjon på oppunder 10 prosent.

Frederiksen sier at nå er tiden å gå inn på markedet. Ytterligere utsettelser vil få konsekvenser.

Uansett hvem som får DCS-1800 lisensen nå må konsortiet som skal inn på markedet se i øynene at det fra før finnes to GSM-lisenser i drift, med henholdsvis det østerrikske televerket og Deutsche Telekom som viktigste aktører.

Til toppen