Mot fri konkurranse på mobiltelefoni

NetSystem International får innen den 15. oktober tilgang til Telenor Mobils infrastruktur, ifølge et vedtak fra Post- og teletilsynet. Telenor Mobil har tre uker på seg til å påklage tilsynets vedtak, som i realiteten åpner for mobiloperatører uten egne mobilnett.

Hittil har det vært nødvendig for et teleselskap å inneha egen konsesjon eller lisens for å bygge ut og drive egne mobilnett, for å tilby mobiltelefontjenester. Om Post- og teletilsynets vedtak fredag blir stående er spillereglene for hvem som kan drive med mobiltelefoni kraftig endret, og betyr at hvem som helst kan etablere mobiltjenester og kreve tilgang til mobiloperatørenes nett, som i Norge betyr Telenor Mobil og Netcom.

Det blir dessuten første gang noen teleoperatør får tilgang til en mobiloperatørs infrastruktur uten å ha bygget eget nett. Derfor vil Post- og teletilsynets vedtak også kunne få presedens for andre teletilsyn rundt om i Norden og Europa, etterhvert som sakene havner på bordet.

Telia Norge sitter dessuten med den eneste uutnyttede mobilkonsesjonen i Norge, og har hatt planer om å bygge ut et egent GSM 1800 mobilnett i de 19 største byene i Norge for opptil to milliarder kroner.

Administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Formo, har tidligere slått fast at om et slikt vedtak fra teletilsynet bllir stående, er en betydelig endring i rammebetingelsene i forhold til da det ble søkt om konsesjon. I konsesjonsvilkårene pålegges selskapet å bygge ut en del av nettet før de får tilsvarende tilgang som NetSystem nå ser ut til å få, uten å investere en krone i infrastruktur.

Telenor Mobil har tre uker på seg til å anke Post- og teletilsynets vedtak.

Til toppen