Møter utfordringer gjennom felles forskning

Telenor AS og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU) signerte onsdag en samarbeidsavtale om faglig samarbeid og forskerutdanning. Et 30-år gammelt uformelt samarbeid blir dermed styrket og videreutviklet.

De nye utfordringene i IKT-markedet (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), med liberalisering, nye aktører og internasjonal konkurranse, samt ønsket om å utnytte ressursene best mulig for å styrke og utvikle norsk kompetanse, er bakgrunnen for samarbeidsavtalen.

Avtalen regulerer samarbeidet mellom de to institusjonene på generell basis. I tiden fremover vil det faglige samarbeidet skje innenfor forskningsområder som smarte nett, taleteknologi, bredbåndsaksess og mobile systemer.

Samarbeidet med forskningsmiljøet i Trondheim var blant annet med på å legge grunnlaget for Telenors satsing innen satellittkommunikasjon, der selskapet i dag er internasjonalt ledende. Det nystartede selskapet ClustRa AS i Trondheim med 20 ansatte er et annet resultat av den tette kontakten. Selskapet selger egenutviklet programvare som bl.a. brukes i telekommunikasjon. Tilsammen finansierer Telenor i dag helt eller delvis 16 doktorgradskandidater i ulike fagmiljøer ved NTNU.

- Gjennom en formalisering av samarbeidet ønsker Telenor å understreke betydningen av et fortsatt nært forhold til det teknologiske kraftsenter som NTNU representerer. Vi ønsker å møte de nye utfordringene med sterk egenkompetanse, og derfor er det viktig for oss å kunne trekke på hele det norske fagmiljøet, sier visekonsernsjef i Telenor, Ole Petter Håkonsen.

- Telenor ønsker også å bidra til økt utdanning av doktorander til nytte for hele det norske IT-miljøet, sier Håkonsen.

- NTNU er glad for at Telenor både kan finansiere deler av den langsiktige forskningen og bidra på annen måte til at NTNU kan utvikle sin faglige virksomhet. Med stagnasjon i de offentlige bevilgningene blir universitetet avhengig av å styrke kontakten med industri og næringsliv, sier rektor ved NTNU, Emil Spjøtvoll.

Telenor har de siste årene bidratt med rundt fem millioner kroner årlig til forskning og doktorgradsstudier ved NTNU, og omtrent tilsvarende til forsknings- og utviklingsprosjekter i regi av SINTEF.

Til toppen