Motorola «scorer» mot Apple og Microsoft

Amerikansk dommer mener at iPad og Xbox krenker patenter.

Motorola «scorer» mot Apple og Microsoft

Motorola Mobility vant i går første runde i to patentsaker som er under behandling hos U.S. International Trade Commission (ITC). Sakene dreier seg om krenkelser av Motorolas patenter.

I den ene saken har Thomas Pender, dommer i forvaltningsrett hos ITC, konkludert med at Apple krenker et Motorola-patent med selskapets iPad- og iPhone-produkter. Dette skriver Bloomberg. Dommeren konkludert med at Apple ikke krenker de tre øvrige patentene som var inkludert i klagen som ble sendt inn i oktober 2010.

Patentet som Pender mener at Apple krenker, dreier seg om 3G mobilteknologi. En tilsvarende sak har blitt behandlet i Tyskland, og der ble Apple frifunnet for å ha krenket nettopp dette patentet.

Kjennelsen til ITC er bare foreløpig. Den blir først endelig etter at hele kommisjonen, som består av seks medlemmer, har behandlet saken. Kommisjonen stemmer ofte for den foreløpige kjennelsen i slike saker, men ikke alltid. Fristen for å behandle denne saken er den 23. august.

Bloomberg skriver at dersom kjennelsen gjøres endelig, kan dette medføre importforbud for iPad og iPhone, som produseres i Asia. En slik avgjørelse vil i så fall bli gjennomgått både av president Obama og en ankedomstol med patentlov som spesiale.

Microsoft

Denne uken har en ITC-dommer, David Shaw, kommet med foreløpig kjennelse i klagesaken til Motorola Mobility mot Microsoft. Det er Bloomberg som melder om dette også.

Også denne saken handler om påstått patentkrenkelser. Motorola har heller ikke her fått fullt medhold. Av de fem patentene som klagen omhandler, mener dommeren at Microsoft krenker ett patent knyttet til videodekoding, samt deler av et annet. Dommeren mener at Microsoft krenker ett av de to WLAN-patentene i saken, samt at selskapet benytter patentert Motorola-teknologi i måten det opprettes kommunikasjon mellom Xbox-konsollen og en del tilbehør. ITC skal ta en endelig beslutning innen den 23. august.

Det er i denne saken at Motorola Mobility i et brev til Microsoft har krevd inntil 2,25 prosent royalty av utsalgsprisen til produktene som bruker de patenterte teknologiene. Dette inkluderer Xbox og Windows.

Microsoft mener at flere av disse patentene er essensielle i industristandarder og at Motorola Mobility ved å kreve så mye i lisensavgifter bryter selskapets forpliktelser om lisensiere disse patentene til FRAND-betingelser («fair, reasonable and non-discriminatory»).

    Les også:

Les mer om: