Motstand mot bibliotek-filter

Den amerikanske borgerrettighets-organisasjonen ACLU vil utfordre en lov som krever filterprogramvare og sensur i alle USAs biblioteker.

Den amerikanske borgerrettighets-organisasjonen ACLU vil utfordre en lov som krever filterprogramvare og sensur i alle USAs biblioteker.

Lovgivningen ble tatt opp av kongressen rett før jul, og består av regler som skal gjelde for datamaskiner som står i biblioteker og offentlige skoler. Det er senator John McCain som står bak forslaget, som i American Civil Liberties Union (ACLU)s pressemelding beskrives som et alvorlig slag mot 'friheten til å lese det man vil'.

ACLU skriver videre at kongressen tidligere i år avviste bruken av filterprogrammer, som ifølge organisasjonen er upålitelige og ofte blokkerer legitimt innhold.

Blant annet ble nettsidene til kongressmedlem Richard 'Dick' Armey blokkert, siden nettstedet inneholder ordet 'Dick'. Armey er en ivrig tilhenger av filterprogrammer.

- Det er litt ulik praksis i norske biblioteker, men vi er ikke spesielt begeistret for denne typen filterprogramvare, sier generalsekretær Tore Kristian Andersen i Norsk Bibliotekforening.

I Norge er det opp til biblioteklederen lokalt å avgjøre om det skal installeres kontrollprogrammer på PC-ene. Ifølge Andersen er dette et tema som diskuteres aktivt i bransjen.

- Noen vegrer seg, med den begrunnelse at de ikke vil blande seg i hva folk bruker PC-ene til. Det føres jo oppsyn med databruken, og de bibliotekene som bruker slik programvare begrenser seg ofte til å installere den på barne- og ungdomsavdelingen.

Han opplyser at det er veldig forkjellig praksis på disse tingene i Norge og Europa, sammenlignet med USA.

- Det er ikke noe hysteri på dette i Norge, sier Andersen.

Censorware Project har testet mange ulike typer filterprogrammer, deriblant Cyber Patrol som mange norske biblioteker bruker. Programmene kritiseres for ikke å filtrere intelligent nok, slik at viktig, 'uskyldig' informasjon blir stoppet.

Til toppen