MTV hacket seg selv

Musikk-kanalen MTV når stadig nye hype-høyder; i forkant av MTV Video Music Awards har webstedet sett ut som om det har vært hacket. I virkeligheten er det en innsidejobb.

Music Television (MTV) skyr ingenting når det gjelder å skaffe seg oppmerksomhet i de rette målgruppene.

Med overvekt av unge, er weben en essensiell markedsføringskanal for nisjekanalen. Men nettet blir også et virtuelt rom som kan bygge oppunder mytologien omkring den kvisete hackeren med fettet hår som snoker seg inn på all verdens databaser fra gutterommet.

I forrige uke skaffet MTV oppmerksomheten alle medieaktører strever etter i mediestøyen; designere og programmerere på World Wide Web Artists Consortium (WWWAC) diskuterte så fillene føyk om det som så ut som en hack av websidene til musikk-kanalen. Diskusjonene gikk på om det var tenåringer fra New Jersey eller MTV selv som hadde stått for hackingen.

På sidene til MTV var logoen dekket med påtegnelsen "J.F. was here" og en lengre beskjed som innebefattet "I'm in! I TOLD YOU GUYS I'D DO IT!..." (se under relatert nettsted i margen for illustrasjon av hacken).

De fleste mistenkte MTV for selv å stå for hackingen på grunn av det blir stadig vanskeligere å komme seg inn på nettsteder ulovlig. Majoriteten på diskusjonsgruppene mente at hvis musikk-kanalen prøvde seg på en kommersiell stunt, var dette en amatørmessig og tåpelig måte å gjøre det på.

I går innrømmet MTV at det hele var en bløff, melder Cox News Service. Initialene J.F. står for Johnny Fame og er en karakter som vil dekke MTV Video Music Awards online under utdelingen i dag.

Til toppen