Mulig Telenor-privatisering i '99

Allerede neste år kan delprivatisering av Telenor komme på tale, dersom de tre regjeringspartiene blir enige. Statssekretær Odd Hellesnes i Nærings og handelsdeprartementet sier til Dagsavisen at saken kan komme opp i Stortinget til neste år.

Omtrent alle alternativer til delprivatiseringsforslag knyttet til Telenor vil ventelig støttes av både Høyre og Fremskrittspartiet, som begge har hel- eller delprivatisering av bedriften som målsetning. Et delprivatiseringsforslag fra regjeringen vil med andre ord få flertall på Stortinget.

Hellesnes sier til Dagsavisen at privatiseringssaken kan komme opp i Stortinget allerede til neste år.

Delprivatisering av selskapet er så langt avvist både fra Arbeiderpartiet og fra Regjeringens side, men samferdselsminister Odd Einar Dørum, sa sist på et presseseminar i Stavanger før påske at Regjeringen kommer tilbake til privatiseringsspørsmålet før neste kapitalutvidelse i selskapet.

Den kommer når Telenor neste gang henvender seg til sine eiere med spørsmål om mer penger. Foreløpig er det bare Arbeiderpartiet som har gitt positive signaler om at de vil kunne stemme for en ny kapitalutvidelse i Telenor om selskapet ønsker det ved en senere anledning.

Telenor fikk for få uker siden tilført to milliarder kroner i ny egenkapital, etter å ha bedt om tre.

Til toppen