Multinasjonale selskaper for selvstyrt nettregulering

Rundt femti av verdens største IT-selskaper møttes i Brüssel mandag for å drive lobbyvirksomhet for en industristyrt utvikling av Internett. Nå skal et industristyrt forum opptrettes for å "bekjempe uønskede virksomheter" og gjøre nettet levedyktig som handelsplass.

Rundt femti av verdens største IT-selskaper møttes i Brüssel mandag for å drive lobbyvirksomhet for en industristyrt utvikling av Internett. Nå skal et industristyrt forum opptrettes for å "bekjempe uønskede virksomheter" og gjøre nettet levedyktig som handelsplass.

Etter møtet, initiert av Europakommisjonen, har et femtitall av verdens største data- og kommunikasjonsselskaper blitt enige om å opprette et diskusjonsforum, Global Business Dialogue, som har som mål å løse problemer vedrørende utviklingen av elektronisk handel.

Diskusjonsgruppen inkluderer blant andre Bertelsmann AG, Ericsson og France Telekom fra Europa, samt Microsoft Corp., Sun Microsystems Inc. og MCI Communications Inc. fra USA, samt japanske Sony og Toshiba.

- Vi er enige om at det er behov for en forbedring av samarbeidet mellom bedrifter og regjeringer i den globale onlineøkonomien, uttalte bedriftene i en felles erklæring etter møtet, melder Reuters.

Personvern og bedre kontroll av pornografisk innhold på Internett var blant temaene som ble diskutert. Praktiske problemer med onlinehandel, som skattlegging, tariffer, åndsverksrettigheter, kryptering og autentisering, står også på arbeidsgruppens arbeidsprogram. Selskapene foreslår å gjennomføre bedriftsorganiserte møter, arbeidsgrupper og konferanser som skal toppes av en stor global industri- og regjeringskonferanse i første del av 1999.

Lover og regler er forskjellige fra land til land, men Internett lar seg ikke stoppe av landegrenser. Mange mener derfor at det er nødvendig med nye, mer globale rettlingslinjer og lovverk som kan skape løsninger på rettslige og teknologiske spørsmål. Dette var også hovedgrunnen til EU-initiativet til mandagens Brüssel-møte.

- Denne dialogen må finne sted verden over, alle interesserte land må bli aktivt med, og ikke bare de industrialiserte land, sier den kommende styreleder i den tyske mediegiganten Bertelsmann, Thomas Middelhoff, til Reuters. Middelhof ledet mange av diskusjonene under møtet.

Ifølge EUs telekom-kommisær, Martin Bangemann, bør nettutviklingen fortrinnsvis ledes av industrien selv, i samarbeid med ulike styringsorganer. Bedriftene mener dessuten at Internett er for omfattende til at det kan reguleres av nasjonale regjeringer eller en syveren reguleringsorganisasjon.

- Selvjustis fra industrien er svaret, mener bransjen.

Som en motpol til næringslivets tro på seg selv som foregangsmenn i utviklingen av regler og Internett-etikk, er det i akademiske kretser blitt knyttet stor uro til medieutviklingen, som kritiseres for i stor grad å bli styrt av industrien selv. Utdrag fra USAs mediehistorie blir stadig dratt frem som skremselseksempler på hva som kan skje når bedriftene selv får styre utviklingen.

Til toppen