MultiNet etablerer norsk nettverk av IP-soner

Trønderske MultiNet vil etablere soner med WiFi-tilgang til Internett over hele Norge, og kople dem på det internasjonale GRIC-nettet.

MultiNet AS har lang erfaring som internettilbyder, og har deltatt i det internasjonale nettverket til GRIC i fem år. GRIC er en konkurrent til iPass og Catch, ved at hovedproduktet er internettilgang til reisende i 150 land, over modem, GSM og ISDN, over lokale tellerskritt. GRIC ser ut til å ha et noe lavere prisnivå enn iPass.

I likhet med iPass utvider GRIC utvider sitt tilbud til også å gjelde IP-soner over hele verden, slik at reisende kan benytte seg av WiFi-tilgang der denne er tilgjengelig.

Les også

- GRIC er svært populær blant utenlandske reisende til Norge, forteller daglig leder Odd Benestad i MultiNet til digi.no.


- Hver måned terminerer vi 10.000 oppkoplinger fra utlendinger på besøk i Norge. Når GRIC utvider sitt tilbud til også å gjelde IP-soner, er denne trafikken et viktig argument for å kople også norske IP-soner til ordningen.

MultiNet er gang med intern betatesting av et opplegg for norske IP-soner, og vil åpne tre soner i Trondheim for utvidet testing fra 1. november. Den første offentlig tilgjengelige sonen vil lanseres 1. desember.

- I løpet av 2003 vil vi ha et nettverk av IP-soner bestående av fem til ti noder i hver av de største byene i Norge, sier Benestad.

- Disse vil gjøres tilgjengelig både gjennom GRIC, og gjennom en ny abonnementsordning for norske brukere, kalt MultiOffice.

MultiOffice-abonnementet vil gi adgang til samtlige av MultiNets IP-soner uten andre omkostninger enn en fast månedsavgift.

- Vi tar sikte på å etablere IP-soner på steder som hoteller, lunsjsentre, konferansesentre, messehaller, flyplasser og togstasjoner. Vi tar sikte på å tilby både GRIC og MultiOffice på Gardermoen, slik at brukere kan få tilgang gjennom en abonnementsordning og ikke bare mot høye engangsavgifter.

GRIC-abonnementet koster 95 kroner i måneden (inklusiv mva) og fordrer et tillegg per oppkoplet tid, avhengig av lokale forhold.

- I USA i dag ligger tilleggsavgiftene for internettilgang i IP-soner i intervallet to til åtte dollar i timen.

Benestad mener det er helt klart at de samme fysiske IP-sonene nødvendigvis vil måtte få en rekke ulike tilgangsordninger. Enkel tilgang, der man taster inn det samme brukernavn og passord uansett hvor man befinner seg, er et brukerkrav som tilbyderne må og vil komme i møte.

- Ved å kople mange IP-soner inn på ordninger som GRIC og MultiNet genereres det høyere trafikk, til fordel for alle.

Opplegget til MultiNet er følgelig dels å kople seg på eksisterende WiFi-nettverk, dels å bygge ut egne IP-soner.

- Vi krever ikke noe av plassene der vi skal etablere en IP-sone. Vi tar oss selv av utbygging og drift, og samarbeider om å tilby nye tjenester til felles kunder.

Til toppen