Myndighetene opprettholder Telenors milliardbaksmell

Ligningsmyndighetene opprettholder vedtaket fra Sentralskattekontoret for store bedrifter om at Telenor må betale 2,41 milliarder kroner mer i skatt for 2001.

I en børsmelding skriver Telenor i dag at "ligningsmyndighetene ved ligningen for 2001 vil fatte vedtak i tråd med forslaget fra Sentralskattekontoret for Storbedrifter" (SfS).

Det var den niende oktober SfS varslet at selvangivelsen for konsernselskapet Telenor Communication AS for 2001 fravikes i forbindelse med salget av selskapets aksjer i Sonofon Holding A/S til Dansk Mobil Holding AS, et konsernselskap i Telenor.

Det betyr at Telenor Communication AS ikke får godkjent et skattemessig tap på 8,61 milliarder kroner, noe som fører til atTelenors betalbare skatteforpliktelse for 2001 øker med 2,41 milliarder kroner.

Telenor mener det ikke er grunnlag for å fravike selvangivelsen og opplyser i dagens børsmelding at ligningsmyndighetenes beslutning vil bli anket.

Les også:

Til toppen