JUSS OG SAMFUNN

Nå har vi fått et eget direktorat for e-helse

Helse- og omsorgsminister Bent Høie spisser IT-satsingen

5. jan. 2016 - 19:00

I dag ble det nye Direktoratet for e-helse åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie. De 238 personen som skal jobbe der, i Oslo og Trondheim, kommer stort sett fra Helsedirektoratet som en erkjennelse av at det trengs større oppmerksomhet rundt digitaliseringen i hele helsesektoren. Og den er ikke liten. Hele 17 000 store og små aktører regner det nye direktoratet hører inn under sektoren, fra fastleger til sykehjem og sykehus, leverandører av diagnosemaskiner, utstyr og IT-løsninger.

Flying start

Direktoratet for e-helse skal ledes av Christine Bergland som kommer fra en svært nærliggende jobb som divisjonsdirektør for e-helse i Helsedirektoratet. De avslutter sitt eget arbeid med e-helse ved i samarbeid med sitt nye digitale søsterdepartement å overlevere helse- og omsorgsminister Bent Høie utredningen, «Én innbygger – én journal». Utredningen understreker viktigheten med å få kontroll med elektroniske helsedata og alle aktørene på dette området, og skal være et fundament for det videre arbeidet fremover.

Exit helsepapirer

En viktig del av ansvarsområdet til det nye direktoratet er å få satt sluttstrek for bruken av papir i helsevesenet og å samle helse-Norge om få, men store fellesløsninger. Det er et arbeid som er kommet godt i gang og fått drahjelp av Høie, gjennom hans engasjement for den såkalte kjernejournalen, som halvparten av oss av allerede er med i. Den inneholder viktig pasientdata og gjør det mulig for brukerne å se dem og legge inn egne opplysninger.

Arbeidet på andre områder er også underveis. Den nasjonale helseportalen Helsenorge.no er godt i gang og svært godt besøkt. Gjennom E-resept, som ble innført for et par år siden, går det nå et par millioner resepter i måneden og sparer både pasienter og leger for penger og heft, i tillegg til at det øker sikkerheten. Men dette er bare begynnelsen på arbeidet med å digitalisere helsevesenet, og mange slike systemer står for tur.

Fundamentet

– IT er nøkkelen for å skape gode helsetjenester. Det er et fundament for nytekning og et viktig redskap for å styre en svært stor sektor. En sektor jeg bare styrer halvparten av, men fra i dag starter en ny epoke hvor vi skal digitalisere den store norske helsesektoren, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han understreker at dagens situasjon er både komplisert, fragmentert og ikke minst sårbar. Situasjonen er lite styrbar slik den er. Det er ingen tvil om at noe må gjøres, men oljekrise og flyktninger gjør det ikke enklere med nye initiativer.

Arbeidet med digitaliseringen skal skape felles løsninger og retningslinjer gjennom hele sektoren og skape forutsigbarhet. Alt fra staten, kommunene, leverandører, utviklere, sykehus og alle andre skal møte tydeligere ønsker og krav. Finansieringen skal i størst mulig grad være et samarbeid mellom aktørene, men alt som gjøres skal være fundert på det helsefaglige.

– Det vil sikkert bli en del diskusjoner og småkrangel mellom så mange helsesøsken som her, men da kan det være greit for dem å vite at det finnes foresatte som kan ordne opp, spøker Høie.

Vi samarbeide og styre

– Vi har valgt oss en rolle som pådriver for digitaliseringen i helsesektoren. Også når vi tar på oss myndighetsrollen. Vi vil at den plattformen vi bygger skal bidra til å styrke leverandørene og utviklerne, men den vil også bidra til mer konkurranse mellom dem, sier Berglend, som understreker hvor viktig de nasjonale helseforetakene har vært i arbeidet med å etablere det nye direktoratet.

I tillegg til å skape bedre helsetjenester for den enkelte, tror Direktoratet for e-helse at digitale helsedata vil bli et svært viktig verktøy for forskning og for å bygge opp nye, viktige registre. Slike databaser skal også gi den enkelte tilgang til sine egne helsedata og mulighet til å supplere dem.

Departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn-Inge Larsen, synes det har vært en lang og kronglete vei frem til det det nye e-helsedirektoratet.

– Innføringen av IT-baserte løsninger har vært preget av suboptimalisering siden 90-tallet. Den gangen manglet det både makt og virkemidler. Heldigvis er situasjonen en helt annen i dag, og opprettelsen av e-helsedirektoratet er et stort og viktig skritt i riktig retning, sier han.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.