Nå kan du bygge ut Exchange med norsk kundehåndtering

Norske Computerlands egenutviklede Exchange Wrap Around bygger ut Exchange til en fleksibel løsning for kundehåndtering.

ComputerLand Norge har laget en løsning for kundehåndtering (populært kalt "CRM" for "customer relationship management") som bygger på og utnytter grunnleggende funksjoner i gruppevareprodukter fra Microsoft, nærmere bestemt Exchange, WebStore System (en objektdatabase knyttet til Active Directory) og SharePoint Portal Server.

Det viktigste ved påbyggingen, som er døpt Exchange Wrap Around (EWA), er en ny kontakt-database som er mer innrettet mot bedrifter framfor personkontakter, og som er en objektdatabase framfor en relasjonsdatabase.

Kontaktene er lenket mot aktiviteter i større grad enn tilfellet er i standard Exchange, og også mot e-post og andre dokumenter. En annen kilde til informasjon som knyttes til kontakter, er brukerbedriftens eget økonomisystem. Denne informasjonen lenkes enten direkte fra økonomisystemets database, eller ordnes gjennom satsvis eksport dersom direkte lenking ikke er praktisk.

Grensesnittet mot brukeren ligger tett opp til det man kjenner gjennom Outlook, men er utvidet med de nye funksjonene (bildet over viser et skjermutsnitt med EWAs hovedmeny på venstre side).

Resultatet er et komplett og enkelt kundehåndteringssystem som samler all kundeinformasjon på ett sted. Fordi det dreier seg om et påbygg på Exchange, trenger ikke en bedrift som allerede har en Exchange-server å drifte noen ny server.

Den primære klienten for brukeren er nettleseren, med Internet Explorer 5.0 som minstekrav på grunn av avhengigheten av dynamisk html og ActiveX. Brukeren har umiddelbar tilgang til omsetning og dekningsbidrag per kunde, alle kundens ordre, servicehenvendelser og installasjoner, kontaktpersoner med fritt opprettbare preferanser, korrespondanse per kontaktpersoner også med andre i egen organisasjon, og så videre.

At nettleseren er klient hindrer ikke fra å opprette nye dokumenter, som tas hånd om av systemet og blant annet lagres systematisk på serveren. Det er også verktøy for prognoser, prosjekter, kampanjer og så videre. Brukere kan få tildelt funksjonalitet etter rolle, for eksempel slik at salgssjef kan sjekke status til prosjektet hos medarbeiderne.

Om prisingen opplyser Computerland at EWA-komponentene selges for 125.000 kroner per server, og at man tar seg tilmebetalt for nødvendige tilpasninger, for eksempel mot økonomisystemet.

Til toppen