Nå kan du sende rekommandert e-post

Et norsk selskap har sammen med IBM lansert "rekommandert" e-post. Dermed kan du bevise at noen faktisk har mottatt eposten du sendte.

Et norsk selskap har sammen med IBM lansert "rekommandert" e-post. Dermed kan du bevise at noen faktisk har mottatt eposten du sendte.

eNotarius har lansert en tjeneste de kaller rekommandert epost. Tjenesten er utviklet i Norge, den driftes av IBM Danmark og tilbys hele Europa.

Tjenesten kan brukes til å sende elektronisk post rekommandert. Ved å sende den igjennom eNotarius mottar du en sikker kvittering på når du sendte meldingen og om/når en mottaker lastet den ned på sin maskin. Lenken og e-posten lagres hos IBM for senere dokumentasjon.

For å bruke systemet må du laste ned en plug-in til Microsoft Outlook. Denne gir en "send-til-eNotarius"-knapp

Det norske selskapet er ikke sertifisert av noen offentlig myndighet - deres kvittering har ikke noen formell juridisk status. Men i mange sammenhenger holder trolig et slikt system til rettslig bruk.

For å sikre seg legitimitet har eNotarius alliert seg med IBM: Tjenesten driftes av IBM Danmark.

Bruken av eNotarius er priset etter hvor store volumer med dokumenter du ønsker å lagre. Systemet forsinker ikke leveringen av e-posten merkbart.

Til toppen