Nå skal Cortana vokse

Smartere utgave kommer til iOS og Android.

Nå skal Cortana vokse
Cortana kommer til å mer omfattende, og kommer til flere plattformer. Bilde: Microsoft/Bungie

Microsofts Cortana er allerede ganske godt etablert som en velfungerende personlig assistent, som finnes på Windows Phone og som kommer til å være integrert i Windows 10. 

Det har også tidligere vært snakk om at selskapet ønsker å bringe assistenten til flere brukere, gjerne de som benytter seg av andre operativsystemer. Det er jo mest relevant på mobiler og nettbrett, der Microsoft fremdeles sliter. 

Microsofts sjef for forskning, Eric Horvitz, forteller om selskapets planer for videre versjoner av assistenten. I et intervju med Reuters sier han at de jobber med en videreutvikling av Cortana med kodenavn Einstein. Det høres ambisiøst ut, og det er kanskje meningen: Einstein skal være enda smartere og enda flinkere til å forutse hva brukeren ønsker.

Mer informasjon

Horvitz tror at deres arbeid med stemmegjenkjenning, søk og maskinlæring vil gjøre Einstein i stand til å regne seg frem til brukerbehovene. Målet er å skape den beste støttetjenesten som gjør livet lettere, som har oversikt over tingene til brukeren, og som kan utfylle minnet vårt. 

De forskjellige elementene som utgjør prosjektet er ikke revolusjonerende i seg selv, men det er hvordan alt dette kan sys sammen til nyttige resultater som er et gjennombrudd, mener Microsoft. 

Derfor Einstein - nøkkelen til Cortanas suksess vil være å vite hvor brukeren er, når vedkommende er der og hva de skal gjøre, skriver Reuters, og trekker paralleller til tid og rom. 

Og dette vil altså ikke bare være tilgjengelig for Windows-brukere, men også iOS og Android, skriver nettstedet, og nevner at utrullingen av den nye Cortana skal skje til høsten.