Nå skal du kjøpe internasjonalt og saksøke lokalt

EU prøver nå å pløye ny mark. Lovgivningen innen Internettkjøp skal åpne for behandling av klagesaker ved en domstol nærmest mulig kjøper.

I fremtiden skal du som kjøper over Internett kunne gå til sak ved din lokale domstol.

Dette skal justisministrene i EU ha besluttet i forbindelse med et møte i Brüssel på torsdag. Hittil har det hersket full forvirring om lov og rett ved forbrukerkjøp over Internett.

Det er nærliggende anta at et slikt regelverk i henhold til EØS avtalen dermed også vil komme på plass i Norge etterhvert .

Planene i Brüssel er at de nye reglene skal tre i kraft fra mars 2002.

Forsatt er det imidlertid sånn at den inngåtte kjøpekontrakten vil bestemme hvilken rett som skal gjelde. Dette innebærer at den lokale domstolen kan måtte dømme i henhold til lovverket i selgers hjemland eller eventuelt i et tredjeland, dersom selger for eksempel har et morselskap i et tredjeland.

Gjeldende regelverk vil altså være fortsatt være gjenstand for avtale mellom kjøper og selger.

Til toppen