Nå skal Europa avgjøre TV-frekvensene

Ber om råd fra alle.

Nå skal Europa avgjøre TV-frekvensene
Det er klart at enda fler av de digitale tv-frekvensene skal brukes til mobilt bredbånd, men hvilke praktiske konsekvenser får det når hele Europa skal samkjøres? Bilde: Illustrasjon: Simen Håkonsen

Denne uken går fristen ut for å si sin mening om hvordan dagens TV-frekvenser skal benyttes i EU-landene.

Normalen er at Norge følger etter.

Nå er det kartet for UHF-båndet i området 470 - 790 MHz som skal tegnes. Her blir frekvensene som bakkesendt digital-TV benytter presset av behovet for mer ressurser til mobilt bredbånd.

Mer plass

Regla har vi hørt mange ganger før:

Mobilteknologien utvikler seg raskt. Krav om mer fart og bedre dekning på mobile bredbåndslinjer krever mer plass i spektrum.

Frekvenser er en begrenset ressurs, og da må brukergruppene samarbeide eller kjempe om plassen.

Fra før har Lamy-rapporten anbefalt at 700 MHz -båndet (694-790 MHz) skal omfordeles fra digitalt bakkenett for tv til mobilt bredbånd innen 2020.

Den er mer usikker på det nedre frekvensområdet fra 470 til 694 MHz. Her kan det være en løsning å åpne for enveis bredbåndstrafikk i ledige områder.

Her hjemme har man sett litt på konsekvensene.

Spesialkompetanse

EU-kommisjonen vil vite hva ulike grupper i samfunnet mener om hvordan frekvensene skal benyttes.

Nå kan du delta med dine vurderinger i en nettbasert undersøkelse, som enkeltperson eller på vegne av bedriften eller en organisasjon.

Du bør ha en porsjon spesialkompetanse for å kunne besvare alle spørsmålene.

Blant annet spørres det om EU bør ha en samlet strategi for å overføre 700 MHz-båndet fra digitalt bakkenett til mobilt bredbånd.

Og hva kommer det til å koste?

Dårligere bilder

Men det er også åpnet for hva den allmenne tv-seer mener.

Er du for eksempel villig til å akseptere dårligere kvalitet på tv-bildene hvis de skal "kringkastes" på mobilt bredbånd?

Eller er du villig til å skifte ut tv/dekoder for å se bakke-TV over trådløs IP?

Mer fra EU: – Jeg hater geoblocking

Felles strategi

Undersøkelsen har ligget ute siden 12. januar og stenges 12. april. En analyse av svarene som er kommet inn, skal etter planen foreligge en måned senere.

Sammen med anbefalingene i Lamy-rapporten og innspill fra den gruppen for radiospektrumspolitikk, danner dette grunnlaget for hva som blir en felles europeisk strategi.

For tre år siden åpnet ITU for å bruke 700 MHz til mobilt bredbånd allerede fra neste år. Hvert land kan selv bestemme bruken, så utfordringen er å få til en samordning, i det minste i Europa.

Et stalltips:

Ikke bruk mye krefter på å argumentere for en rask overgang for det nedre frekvensområdet. På høstens samling i World Radiocommunicaton Conference i Genève kommer EU-kommisjonen til å presse på for at bakke-tv skal få ha disse frekvensene i fred en stund til.